IEFBE 3697
7 december 2023
Artikel

Nationaal Reclamerechtcongres 2023 - donderdag 14 december

 
IEFBE 3702
5 december 2023
Uitspraak

Verwerking van persoonsgegevens: besluiten van autoriteiten zijn juridisch bindend

 
IEFBE 3701
5 december 2023
Uitspraak

Prejudiciële vragen over oorsprongsbenaming van wijnbouwproducten

 
IEFBE 3669

Uitspraak ingezonden door: Roderick Chalmers Hoynck van Papendrecht en Bram Woltering, AKD

Gerechtshof Benelux: geen geloof in merk van Gillette

Benelux Gerechtshof - Cour Benelux 28 jun 2023, IEFBE 3669; (Gillette/Fontaine Limited), https://ie-forum.be/artikelen/gerechtshof-benelux-geen-geloof-in-merk-van-gillette

Benelux Gerechtshof 28 juni 2023, C 2022/5/6, IEF 21523, IEFBE 3669 (Gillette/Fontaine Limited) In deze zaak kijkt het Benelux Gerechtshof naar een geschil tussen Gillette en Fontaine Limited. Onderwerp van het geschil is oppositie tegen een merk dat Gillette wil laten inschrijven, ingesteld door Fontaine Limited. Het betreft een Uniewoord-/beeldmerk met de tekst 'Freed'. Fontaine Limited, houder van het Uniewoord-/beeldmerk 'Creed', stelt dat door de overeenkomstigheid van de twee merken, die beide betrekking hebben op dezelfde waren en diensten, een gerede kans op verwarringsgevaar ontstaat. Gillette is al eerder in het ongelijk gesteld bij het Benelux Bureau voor Intellectueel Eigendom en verzoekt daarom vernietiging van de beslissing en afwijzing van de oppositie. 

IEFBE 3667

VMC Lustrum donderdag 21 september 2023

Op 21 september 2023 is het zover: dan vieren we het 35-jarig lustrum van de Vereniging voor Media- en Communicatierecht! Alle VMC-leden kunnen zich op deze pagina aanmelden voor een feestelijk avondprogramma, gevuld met terugblikken en vooruitzichten, een pubquiz en muziek, een borrel en een diner. Neem uw warmste mediarechtelijke herinneringen en mooiste toekomstplannen mee; voor de rest wordt gezorgd. 

IEFBE 3668

PI Pharma pleegt inbreuk met haar ompakking

23 mei 2023, IEFBE 3668; (Recordati Ireland/PI Pharma), https://ie-forum.be/artikelen/pi-pharma-pleegt-inbreuk-met-haar-ompakking

Ondernemingsrechtbank Brussel 23 mei 2023, IEF 21513 (Recordati Ireland/PI Pharma) In deze zaak ging het om de parallelimport van een generisch medicijn. Recordati Ireland (hierna: Recordati) heeft een medicijn - 'Zanidip' -  ontwikkeld dat tegenwoordig niet meer octrooirechtelijk beschermd is. Recordati brengt dit medicijn ook in Duitsland aan de markt, onder de naam 'Lercanidipin Omniapharm'. PI Pharma verkoopt Zanidip, maar pakt het om in een andere verpakking, waarvan de vormgeving op die van Recordati lijkt. Recordati maakt aan PI Pharma bekend dat zij deze parallelimport niet aanvaardt. PI Pharma wijzigt haar product enkele malen, maar Recordati houdt voet bij stuk en bestrijdt de import. Recordati vordert staking van de verkoop, onder straffe van dwangsom en een herroeping van de medicijnen. PI Pharma verweert zich hiertegen met de stelling dat zij geen inbreuk maakt, omdat verdere verhandeling van medicijnen op de Europese markt is toegestaan onder de uitputtingsleer. Het verdient opmerking dat in deze uitspraak voor het eerst gehandeld is naar het mijlpaalarrest Impexico en PI Pharma/Novartis.

IEFBE 3664

IE-Zomerfeest | donderdag 29 juni

De inschrijvingen zijn gesloten voor het IE Zomerfeest! Sta je nog niet op de lijst, maar wil je toch graag komen: stuur nog even een mail, dan kijken we wat we kunnen doen. Want rain or shine: op donderdag 29 juni luiden we de zomer in op een bijzondere locatie met walking dinner, IE-huisband Soul Circus, & als slotakkoord een volle dansvloer met IE-deejays en koude drankjes. Schuif kantoorperikelen aan de kant en maak je klaar voor een sprankelende avond in zomerse IE-sferen.

IEFBE 3666

Aku en Alku vallen in hetzelfde denkraam

Nederlandse jurisprudentie - Jurisprudence néerlandaise 20 jun 2023, IEFBE 3666; Oppositienummer 2017903 (Alku/Aku), https://ie-forum.be/artikelen/aku-en-alku-vallen-in-hetzelfde-denkraam

Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, BBIE 3666, IEF 21502, IEFbe 3666, Beslissing Oppositie 2017903 (Alku/Aku) Aku heeft een gecombineerd woord- en beeldmerk geregistreerd. Hier komt Alku tegen in opstand, omdat zij in 2016 een woord- en beeldmerk heeft geregistreerd waarvan zij meent dat er verwarringsgevaar kan ontstaan, omdat beide merkhouders zich richten op het leveren van bouwmaterialen. Om deze reden vordert Alku afwijzing van het merk van Aku.

IEFBE 3657

Actualiteitenlunch Reclamerecht | 21 juni 2023

Aanmelden is nog mogelijk voor de Actualiteitenlunch Reclamerecht 2023! In een interactieve bijeenkomst praten Ebba Hoogenraad (Hoogenraad & Haak) en Bram Duivenvoorde (Universiteit Utrecht) deelnemers in hoog tempo bij over relevante Nederlandse en Europese rechtspraak, ontwikkelingen en wetgeving. Zo krijgt u in korte tijd een actueel, volledig en praktijkgericht overzicht!

IEFBE 3651

Nederlands Octrooicongres 2023 - 13 juni 2023

Het UPC is 'live'. Hoe verlopen de eerste zaken, en hoe staan ondernemingen en legal counsels tegenover onder meer de opt-out? Het Nederlands Octrooicongres op dinsdag 13 juni is een goed moment om hier op te reflecteren, samen met rechters en partijen uit de industrie. Deelnemen? Er zijn nog enkele plekken voor lastminute aanmeldingen!

IEFBE 3665

Gerecht EU: Batmanbeslissing voldoende gemotiveerd

7 jun 2023, IEFBE 3665; ECLI:EU:T:2023:304 (Aprile and Commerciale Italiana v EUIPO – DC Comics), https://ie-forum.be/artikelen/gerecht-eu-batmanbeslissing-voldoende-gemotiveerd

Gerecht EU 7 juni 2023, IEF 21468, case T‑735/21, ECLI:EU:T:2023:304 (Aprile and Commerciale Italiana v EUIPO – DC Comics ) In 1998 heeft DC Comics het bekende Batman logo (een zwarte vleermuis in een zwartomlijnde ovaal met gele achtergrond) geregistreerd. Commerciale Italiana en haar enige aandeelhouder, de heer Aprile, heeft de EUIPO verzocht om dit merk te vernietigen omdat het inbreuk zou maken op zijn merk (een zwarte vleermuis in een zwartomlijnde ovaal met witte achtergrond), welke voornamelijk prijkte op carnavalkleding en -producten prijkte. Die vordering is afgewezen door het EUIPO, waarop Aprile naar het Gerecht is gegaan. DC Comics heeft zich in de zaak gevoegd. 

IEFBE 3663

Een nieuw Europees octrooisysteem: een nieuw tijdperk voor octrooibescherming en -handhaving

1 jan 1970, IEFBE 3663; https://ie-forum.be/artikelen/een-nieuw-europees-octrooisysteem-een-nieuw-tijdperk-voor-octrooibescherming-en-handhaving

De Commissie verwelkomt de lancering van het Unitair Octrooi vandaag, waardoor het voor bedrijven eenvoudiger en gemakkelijker wordt om hun innovaties in Europa te beschermen en van hun intellectuele eigendom te profiteren. Het unitair octrooi zal de innovatie en het concurrentievermogen van de Europese Unie versterken en de interne markt voor octrooien voltooien. Het zal aanvankelijk zeventien lidstaten bestrijken, die ongeveer 80% van het bbp van de EU vertegenwoordigen. In de toekomst kunnen nog meer lidstaten deelnemen.

Het unitair octrooi biedt één loket voor de registratie en handhaving van octrooien in Europa. Dit betekent lagere kosten, minder papierwerk en minder administratieve lasten voor innovatoren, met name voor het MKB. Het stelt bedrijven en andere innovatoren in staat één enkel 'unitair' octrooi voor hun uitvindingen te verkrijgen, dat geldig is in alle deelnemende lidstaten. Dit vervangt de noodzaak om te navigeren door een complexe lappendeken van nationale octrooiwetgeving en -procedures en maakt een einde aan de duurdere nationale validatievereisten die van toepassing zijn op Europese octrooien.

IEFBE 3662

Gerecht EU: onjuiste rechtsopvatting door Kamer van Beroep EUIPO

Gerecht EU - Tribunal UE 24 mei 2023, IEFBE 3662; ECLI:EU:T:2023:287 (Granini France tegen EUIPO), https://ie-forum.be/artikelen/gerecht-eu-onjuiste-rechtsopvatting-door-kamer-van-beroep-euipo

Gerecht EU 24 mei 2023, IEF 21458; IEFBe 3662; ECLI:EU:T:2023:281 (Granini France tegen EUIPO) Het Gerecht heeft een eerdere uitspraak van het EUIPO vernietigd. Op 11 oktober 2019 heeft de Duitser Josef Pichler een aanvraag voor registratie ingediend voor het woordmerk 'Joro'. Het merk werd ingeschreven voor onder andere alcoholische dranken. Granini France heeft tegen deze registratie oppositie ingediend, voornamelijk tegen de inschrijving van het merk voor de alcoholische dranken. De oppositie was gebaseerd op het oudere Franse woordmerk 'JOKO', dat is ingeschreven voor frisdranken. De Oppositieafdeling heeft destijds de oppositie slechts gedeeltelijk toegewezen.