IEFBE 3754
11 juli 2024
Artikel

Monopolisatie van taal? De zaak 'The Women Peloton' tegen Peloton Interactive Inc.

 
IEFBE 3753
4 juli 2024
Uitspraak

HvJ EU: GEMA tegen GL

 
IEFBE 3751
2 juli 2024
Uitspraak

Gerecht verwerpt vordering Société du Tour de France, geen verwarringsgevaar of oneerlijk voordeel

 
IEFBE 3754

Artikel geschreven door Caroline Theunis, advocaat.

Monopolisatie van taal? De zaak 'The Women Peloton' tegen Peloton Interactive Inc.

Monopolisatie van taal? De zaak 'The Women Peloton' tegen Peloton Interactive Inc.

Artikel geschreven door Caroline Theunis, advocaat.

Begin deze maand was te lezen in de media hoe de wielercommunity voor vrouwen, The Women Peloton (TWP), opgericht door Elke Bleyaert, door het Hof van Beroep te Brussel werd veroordeeld tot het staken van het gebruik van deze naam. De eiser was Peloton Interactive Inc. (PI), een Amerikaans bedrijf dat fitnesstoestellen (waaronder ook stationaire fietsen) en geconnecteerde elektronische diensten aanbiedt. PI daagde TWP voor de rechter om het gebruik van de naam “The Women Peloton” te doen staken.

IEFBE 3753

HvJ EU: GEMA tegen GL

HvJ EU - CJUE 20 jun 2024, IEFBE 3753; ECLI:EU:C:2024:526 (GEMA tegen GL), https://ie-forum.be/artikelen/hvj-eu-gema-tegen-gl

HvJ EU 20 juni 2024, IEF 22120, IEFbe 3753; ECLI:EU:C:2024:526 (GEMA tegen GL) [IEF 21951] GEMA vordert schadevergoeding van GL, de exploitant van een gebouw met 18 appartementen. GL levert in de appartementen namelijk televisietoestellen die zijn uitgerust met een binnenantenne die signalen kan opvangen en uitzendingen (van muziek) kan verzorgen in de appartementen. Het Amtsgericht Potsdam (lokale rechtbank, Potsdam), de verwijzende rechter, twijfelt of een dergelijke praktijk een mededeling aan het publiek is in de zin van de InfoSoc-Richtlijn en legt de kwestie voor aan het Hof. Het Hof merkt op dat dat de exploitant van het appartementencomplex opzettelijk een tussenkomst doet om zijn klanten toegang te geven tot de uitzendingen. Deze ‘handeling van mededeling’ is tevens van winstgevende aard. Het Hof oordeelt verder dat de huurders worden aangemerkt als een 'publiek', aangezien zij samen een onbepaald aantal potentiële ontvangers vormen. Het Hof concludeert dat het begrip 'mededeling aan het publiek' ook betrekking heeft op een verhuurder van een appartementencomplex die opzettelijk televisies met een binnenantenne beschikbaar stelt aan de huurders waarmee signalen kunnen worden opgepikt en uitzendingen kunnen worden bekeken, mits de huurders als een 'nieuw publiek' worden beschouwd.

IEFBE 3751

Gerecht verwerpt vordering Société du Tour de France, geen verwarringsgevaar of oneerlijk voordeel

Gerecht EU - Tribunal UE 12 jun 2024, IEFBE 3751; ECLI:EU:T:2024:377 (Société du Tour de France tegen EUIPO), https://ie-forum.be/artikelen/gerecht-verwerpt-vordering-societe-du-tour-de-france-geen-verwarringsgevaar-of-oneerlijk-voordeel

Gerecht EU 12 juni 2024, IEF 22113, IEFbe 3752; ECLI:EU:T:2024:377 (Société du Tour de France tegen EUIPO). Société du Tour de France verzoekt bij het Gerecht om nietigverklaring van de beslissing van de Tweede Kamer van Beroep van het EUIPO van 11 juli 2022. In 2017 diende FitX Beteiligungs GmbH een aanvraag in voor een beeldmerk voor Tour de X, hierboven afgebeeld. Société du Tour de France diende hiertegen oppositie in, op basis van de oudere merken van TOUR DE FRANCE, waaronder Het Franse woordmerk dat al in 1986 ingediend werd, en EU woordmerken en figuratieve merken (eveneens hierboven afgebeeld). Société du Tour de France beroept zich voor het Gerecht op inbreuk op art. 8 lid 1 onder b en art. 8 lid 5 van verordening nr. 207/2009. Er zou volgens Société du Tour de France sprake zijn van verwarringsgevaar tussen de merken en een risico op oneerlijk voordeel getrokken uit het gebruik van het FitX Beteiligungs-merk. Daarnaast betoogt Société du Tour de France ook dat de Kamer van Beroep onvoldoende rekening heeft gehouden met hun argumenten en bewijzen. 

IEFBE 3752

Hugues Derème nieuwe Directeur-Generaal van BOIP

Hugues Derème is per 1 juli 2024 de nieuwe Directeur-Generaal van BOIP (het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom). Hugues Derème volgt de huidige Directeur-Generaal Ragnar Gustafsson op. De benoeming is voor vijf jaar, conform een bestuursmodel dat van 2019 in kracht is geworden.

Hugues heeft een graad in de rechten van de Université Catholique de Louvain (UCL), België, een postdoctorale graad in economisch recht van de Vrije Universiteit te Brussel, België, en een Master in Business Administration (MBA) van de Universiteit van San Diego, Californië, VS. Hij werkte zes jaar als advocaat en was lid van de Brusselse balie. Daarna maakte hij de overstap naar de commerciële wereld en trad hij als Managing Director in dienst bij een bedrijf dat wereldwijd actief is in de productie en verkoop van promotionele artikelen. Hugues was sinds 2008 adjunct-directeur-generaal bij BOIP. In deze functie stond hij aan het hoofd van de afdeling Operations (merken, modellen, i-DEPOTs) en de afdeling Legal & International Affairs. Hierbij was hij ook verantwoordelijk voor de herziening en aanpassing van de Benelux-wetgeving en internationale en Europese samenwerking. Hugues is al jaren een bekend en gewaardeerd gezicht in de wereld van intellectuele eigendom. Hij is lid van AIPPI, ECTA en BMM en lid van de redactiecommissie van ICIP-L'Ingénieur Conseil / Intellectual Property.

Voor meer informatie verwijzen we naar dit artikel op de BOIP website.

IEFBE 3750

Artikel geschreven door Caroline Theunis, advocaat.

Eerste Vlaamse influencers beboet: wijzigingen in het Vlaams Mediadecreet en de impact op sociale media

Eerste Vlaamse influencers beboet: wijzigingen in het Vlaams Mediadecreet en de impact op sociale media

Artikel geschreven door Caroline Theunis, advocaat.

Op 6 februari 2024 werden de laatste wijzigingen van het Vlaams Mediadecreet (MD) gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Met de omzetting van de EU-richtlijn voor Audiovisuele mediadiensten (AVMSD) volgt de Belgische wet het geëvolueerde medialandschap.

Voorheen was de regelgeving gericht op twee groepen: gelicentieerde omroeporganisaties (tv) en aanbieders van on-demand-videoplatformen (i.e. platformen met een bepaalde catalogus). Zij waren verantwoordelijk voor:

IEFBE 3749

Gedeeltelijke nietigverklaring van het besluit van de Kamer van Beroep over het BIG MAC-merk

Gerecht EU - Tribunal UE 5 jun 2024, IEFBE 3749; ECLI:EU:T:2024:360 (Supermac’s tegen McDonald’s), https://ie-forum.be/artikelen/gedeeltelijke-nietigverklaring-van-het-besluit-van-de-kamer-van-beroep-over-het-big-mac-merk

Gerecht EU 5 juni 2024, IEF 22107, IEFbe 3749; ECLI:EU:T:2024:360 (Supermac’s tegen McDonald’s). Supermac’s heeft op 11 april 2017 een verzoek tot vervallenverklaring ingediend bij EUIPO voor het handelsmerk BIG MAC. Het verzoek tot vervallenverklaring was gebaseerd op artikel 51(1)(a) van Verordening nr. 207/2009, vanwege gebrek aan normaal gebruik.  De afdeling verklaarde in 2019 het handelsmerk vervallen met betrekking tot alle aangevochten goederen en diensten. Hiertegen ging McDonald’s, eigenaar van het BIG MAC-merk, in beroep. De Kamer van Beroep vernietigde de beslissing van de Nietigverklaringsafdeling voor bepaalde goederen en diensten, maar handhaafde deze voor andere. Supermac heeft bij het Gerecht beroep ingesteld tegen deze beslissing, met uitzondering van de vaststelling van normaal gebruik van het BIC MAC-merk voor ‘vleessandwiches’ (klasse 30). Het Gerecht heeft het beroep gedeeltelijk toegewezen en de beslissing van de Kamer van Beroep vernietigd met betrekking tot ‘kipsandwiches’ in de klassen 29 en 30, en ‘voedingsmiddelen met gevogelte’ in de klasse de 29 en de diensten in klasse 42. 

IEFBE 3748

Conclusie A-G: Copaco

HvJ EU - CJUE 6 jun 2024, IEFBE 3748; ECLI:EU:C:2024:463 (Reprobel tegen Copaco), https://ie-forum.be/artikelen/conclusie-a-g-copaco

Conclusie A-G HvJ EU 6 juni 2024, IEF 22100; IEFbe 3748; C‑230/33 ECLI:EU:C:2024:463 (Copaco) Copaco distribueert IT-apparatuur aan ondernemingen en consumenten, waarnder kopieerapparatuur, zoals kopieermachines en scanners. Daarover was zij reprografievergoeding verschuldigd. Copaco heeft geweigerd om de facturen te voldoen die Reprobel aan haar heeft uitgereikt op grond van haar aangiften voor het tijdvak van november 2015 tot en met december 2016 omdat uit het arrest Hewlett-Packard Belgium bleek dat het Belgische stelsel tot invoering van de reprografievergoeding in het betreffende tijdvak onverenigbaar was met het Unierecht [IEF 15411]. Copaco betoogt dat art. 5 lid 2 onder a en b, van richtlijn 2001/29 rechtstreekse werking heeft en dat Reprobel een emanatie van de staat is waartegen deze werking kan worden ingeroepen. Reprobel betwist beide beweringen.

IEFBE 3747

Noot Anthony Van der Planken onder het arrest van het Hof van beroep te Düsseldorf in de zaak Adidas / Nike

Hoe ver reikt de beschermingsomvang van de drie-strepenmerken van Adidas? Het is een vraag die merkenjuristen al decennia bezighoudt, en die alleen al in de Europese Unie tot tientallen beslissingen heeft geleid, waaronder vier van het Hof van Justitie. Het Hof van beroep te Düsseldorf heeft onlangs een mooie steen bijgedragen aan dit contentieux. In een goed onderbouwd arrest bakende het Hof aan de hand van vijf voorbeelden de beschermingsomvang van één van Adidas’ belangrijkste drie-strepenmerken af.

De zaak in Düsseldorf draaide met name om het hieronder getoonde positiemerk, bestaande uit drie verticale, parallelle strepen van dezelfde breedte aangebracht over de gehele lengte van de pijpen van een broek. Adidas heeft in de Europese Unie verschillende inschrijvingen voor dit positiemerk, waaronder de Duitse inschrijving met nummer 39912356. In 2022 stelde Adidas vast dat grote rivaal Nike gestart was met de verdeling van een aantal sportbroeken met strepenmotieven die, althans volgens Adidas, sterk leken op dit positiemerk. Het ging meer bepaald om de volgende vijf strepenmotieven:

IEFBE 3746

Artikel geschreven door Caroline Theunis, advocaat.

Kattenbakontwerpen en IPObel's nieuwe screeningdienst

Kattenbakontwerpen en IPObel's nieuwe screeningdienst

Artikel geschreven door Caroline Theunis, advocaat.

In een vonnis van 19 oktober 2023 wees de ondernemingsrechtbank te Brussel de model- en auteursrechtbescherming van kattenbakken af. De zaak is niet alleen enigszins opmerkelijk doordat de rechter gebrek aan originaliteit (auteursrecht) direct afleidt uit de afwezigheid van individualiteit en nieuwheid (modelrecht), maar belicht ook de meerwaarde die de nieuwe IP-screeningdienst van IPObel kan bieden.

IEFBE 3744

Conclusie A-G: Merck Sharp & Dohme

HvJ EU - CJUE 6 jun 2024, IEFBE 3744; ECLI:EU:C:2024:472 (Merck Sharp & Dohme), https://ie-forum.be/artikelen/conclusie-a-g-merck-sharp-dohme

Conclusie A-G HvJ EU 6 juni 2024, IEF 22084; IEFbe 3744; C‑119/22 en C‑149/22 ECLI:EU:C:2024:472 (Merck Sharp & Dohme) Onderhavige zaken hebben betrekking op de voorwaarden waaronder ABC’s in de Unie kunnen worden afgegeven voor in geneesmiddelen gebruikte samenstellingen van werkzame stoffen. In de zaken staat artikel 3 onder a en onder c ABC-verordening centraal. A-G Emiliou is in het kader van artikel 3 onder c ABC-verordening van mening dat het Hof de letterlijke uitlegging van artikel 3 onder c ABC-verordening moet volgen, inhoudende dat i) het relevante “product” de samenstelling A+B is, en ii) de inspecteur moet nagaan of de octrooihouder reeds een ABC voor die samenstelling heeft verkregen. Door een juiste uitlegging en strikte toepassing van de laatste voorwaarde, kan de in Actavis I [IEF 13336] en Actavis II [IEF 14750] aangehaalde beleidsproblematiek worden aangepakt. Met betrekking tot artikel 3 onder a ABC-verordening, concludeert de A-G dat een product om te kunnen worden beschouwd als beschermd door een basisoctrooi in de zin van de bepaling, niet alleen uitdrukkelijk moet worden vermeld of ‘specifiek moet kunnen worden geïdentificeerd’ in de conclusies (vermeldingscriterium), maar ook moet vallen onder de uitvinding die het voorwerp uitmaakt van dat octrooi (uitvindingscriterium) [IEF 17872]. Het gaat dan in feite om een beoordeling achteraf van de informatie in het octrooi.