IEFBE 3718
27 februari 2024
Uitspraak

Conclusie AG na prejudiciële vragen over het begrip mededelingshandeling

 
IEFBE 3710
20 februari 2024
Artikel

AIPPI - Programma IE Symposium 13 maart 2024 in Zeist

 
IEFBE 3717
15 februari 2024
Uitspraak

Prejudiciële beslissing over schadevergoeding ex. artikel 82 AVG

 
IEFBE 3718

Conclusie AG na prejudiciële vragen over het begrip mededelingshandeling

HvJ EU - CJUE 22 feb 2024, IEFBE 3718; ECLI:EU:2024:151 (GEMA tegen GL), https://ie-forum.be/artikelen/conclusie-ag-na-prejudiciele-vragen-over-het-begrip-mededelingshandeling

HvJEU AG 22 februari 2024, IEF 21904, IEFbe 3718; ECLI:EU:2024:151 (GEMA tegen GL) Conclusie van advocaat-generaal Szpunar naar aanleiding van een verzoek om een prejudiciële beslissing betreffende het begrip ‘mededelingshandeling’. De Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte eV (hierna: GEMA), een organisatie voor het collectieve beheer van auteursrechten, heeft bij de rechter in eerste aanleg in Duitsland een vordering tot schadevergoeding ingesteld tegen GL. GL is de exploitant van een appartementgebouw en stelt in deze appartement televisietoestellen ter beschikking die zijn uitgerust met een kamerantenne waarmee uitzendingen kunnen worden ontvangen. De Duitse rechter twijfelt eraan of een dergelijke beschikbaarsteling, zonder dat er sprake is van een ‘centrale ontvangst’, een mededeling is aan het publiek en stelt deze vraag aan het Hof. Hij wenst te vernemen of artikel 3 lid 1 van richtlijn 2001/29 zo moet worden uitgelegd dat de exploitant van huurappartementen die televisietoestellen met kamerantenne installeert hiermee een mededeling van auteursrechtelijk beschermde werken aan het publiek doet doordat er televisie-uitzendingen ontvangen kunnen worden.

IEFBE 3710

AIPPI - Programma IE Symposium 13 maart 2024 in Zeist

De AIPPI nodigt u graag uit voor het IE Symposium 2024, dat op woensdag 13 maart 2024 wordt gehouden in het Figi Hotel te Zeist.
De programmacommissie heeft weer een interessant programma samengesteld: In de ochtend worden onder meer lessen en ervaringen uit de eerste 9 maanden van het UPC gedeeld door Margot Kokke en Constant van Nispen. Het onderwerp  “Greenwashing en IE” wordt vervolgens uitgediept door Tobias Cohen Jehoram en Jorn Torenbosch spreekt over “De toekomst van het IE-recht: stilte voor de storm?”. In de middag staan drie levendige sessies op het programma met als onderwerpen “Belang van EOB-uitspraken voor de Nederlandse octrooirechtspraak”, “Territorialiteit in het auteursrecht” en “Reparatie in het merken- en modellenrecht”.
Uiteraard zal ook de winnaar van de VIE-prijs 2024 bekend worden gemaakt. 

IEFBE 3717

Prejudiciële beslissing over schadevergoeding ex. artikel 82 AVG

HvJ EU - CJUE 4 mei 2023, IEFBE 3717; ECLI:EU:C:2023:370 (UI tegen Österreichische Post), https://ie-forum.be/artikelen/prejudiciele-beslissing-over-schadevergoeding-ex-artikel-82-avg

HvJEU 4 mei 2023, IT&R 4477,IEFbe 3717; ECLI:EU:C:2023:370 (UI tegen Österreichische Post) Österreichische Post is een vennootschap die actief is als handelaar in adressen en informatie verzameld over de politieke gezindheid van de Oostenrijkse bevolking. Österreichische Post analyseerde, in het kader van haar werkzaamheden, gegevens van UI en concludeerde dat UI een sterke voorkeur had voor een bepaalde Oostenrijkse politieke partij. UI stelt hierdoor immateriële schade te hebben geleden.

IEFBE 3716

Prejudiciële beslissing over geldigheid van artikel 82 AVG

HvJ EU - CJUE 25 jan 2024, IEFBE 3716; ECLI:EU:C:2024:72 (BL tegen MediaMarktSaturn), https://ie-forum.be/artikelen/prejudiciele-beslissing-over-geldigheid-van-artikel-82-avg

HvJEU 25 januari 2024,IT&R 4475,IEFbe 3716; ECLI:EU:C:2024:72 (BL tegen MediaMarktSaturn) In deze zaak heeft BL een elektrisch apparaat gekocht van MediaMarktSaturn (hierna: MMS). Hierbij werden verschillende persoonsgegevens verwerkt. Door een fout werden zowel het apparaat als de documenten met persoonsgegevens aan een derde overhandigd. BL stelt hierdoor immateriële schade te hebben geleden.

IEFBE 3715

Uitspraak ingezonden door Remco Klöters, SOLV, en Jacintha van Dorp, Van Kaam IP & Media.

Hof verklaart merkinschrijving voor ‘VAN WONDEREN’ alsnog nietig

Benelux Gerechtshof - Cour Benelux 6 feb 2024, IEFBE 3715; C 2022/23 (De Vergulde Valck tegen MFO.ONE B.V.), https://ie-forum.be/artikelen/hof-verklaart-merkinschrijving-voor-van-wonderen-alsnog-nietig

BenGH 6 februari 2024, IEF 21880, IEFbe 3715; C 2022/23 (De Vergulde Valck tegen MFO.ONE B.V.) In 2020 diende Verzoekster een vordering tot doorhaling van het aangevraagde en ingeschreven gecombineerde woord/beeld-merk VAN WONDEREN Stroopwafels (hierna: het Merk). Het Merk werd in 2019 aangevraagd door Verweerder, MFO.ONE. Het BBIE wees de vordering van Verzoekster in haar geheel af, nu er geen kwade trouw vastgesteld kon worden. Het BBIE oordeelde tevens dat Verweerder noch het oogmerk had het Merk niet te gebruiken, of om Verzoekster te verbieden dit te gebruiken. Dit wordt volgens het BBIE versterkt door het feit dat Verweerder een licentie voor het gebruik van het Merk om niet heeft verstrekt aan Verzoekster. Verzoekster stelt echter dat er wel degelijk kwade trouw aanwezig was tijdens het indienen van de merkaanvraag, aangezien er sprake was van voorgebruik van het overeenstemmende teken, waarvan verweerder kennis had. Dit is bevestigd door het BBIE in zijn Doorhalingsbeslissing.

IEFBE 3714

AUDI kan het gebruik van haar merk voor reserveonderdelen verbieden

HvJ EU - CJUE 25 jan 2024, IEFBE 3714; ECLI:EU:C:2024:76 (Audi tegen GQ), https://ie-forum.be/artikelen/audi-kan-het-gebruik-van-haar-merk-voor-reserveonderdelen-verbieden

HVEU 25 januari 2024, IEF 21866,IEFBe 3714;ECLI:EU:C:2024:76 (Audi tegen GQ) AUDI is een autofabrikant die houder is van het hierboven afgebeelde Uniebeeldmerk. GQ is een natuurlijke persoon die via een website reserveonderdelen voor auto’s verkoopt. De zaak draait om Audi's juridische stappen tegen GQ om de verkoop van niet-originele reserveonderdelen tegen te gaan die de vorm van Audi-elementen nabootsen.

IEFBE 3713

Uitspraak ingezonden door Anthony Van der Planken, Innis & Delarue.

Vijfstrepenmerk van Thom Browne maakt geen inbreuk op driestrepenmerk van Adidas

EUIPO - BHIM - OHMI 26 jan 2024, IEFBE 3713; B 3 044 594 (Adidas tegen Thom Browne), https://ie-forum.be/artikelen/vijfstrepenmerk-van-thom-browne-maakt-geen-inbreuk-op-driestrepenmerk-van-adidas

EUIPO 26 januari 2024, IEF 21865, IEFBe 3713;B 3 044 594 (Adidas tegen Thom Browne) In deze zaak heeft opposant oppositie ingesteld tegen goederen van de Europese Uni met merkaanvraag No 17 458 837. Vervolgens is er een gedeeltelijke intrekking geweest hiervan en heeft de opposant oppositie ingesteld tegen merkaanvragen "No. 17 458 837", "No. 39 912 355", "No. 4 269 072", "No. 3 517 646" en "No. 300 806". De oppositieafdeling zal in zijn geheel beoordelen of opposant genoeg argumenten en bewijzen heeft aangevoerd voor het normale gebruik, onderscheidend vermogen en de reputatie van de merken.

IEFBE 3712

Het Gerecht van de Europese Unie bevestigt bescherming van Lego-blokjes

Gerecht EU - Tribunal UE 24 jan 2024, IEFBE 3712; ECLI:EU:T:2024:22 (Delta Sport tegen EUIPO), https://ie-forum.be/artikelen/het-gerecht-van-de-europese-unie-bevestigt-bescherming-van-lego-blokjes

Gerecht van de Europese Unie 24 januari 2024,IEF 21859,IEFBe 3712 ; ECLI:EU:T:2024:22 (Delta Sport tegen EUIPO) Deze zaak gaat over een juridisch geschil met betrekking tot een geregistreerd gemeenschapsmodel voor bouwstenen van Lego. Eerder oordeelde het EUIPO dat het gemeenschapsmodel ongeldig was, omdat alle kenmerken van het uiterlijk van het product werden bepaald door de technische functie ervan. In deze zaak dient er weer gekeken te worden of het gemeenschapsmodel geldig is, waarbij de kern van het debat draait om de technische functie van de betrokken productkenmerken en of ze onder de bescherming van de wet vallen

IEFBE 3711

IE-diner: Sprekers bekend en aantal plaatsen beperkt

Over een week is het zover, de traditionele start van het IE-jaar: het IE-diner! Op donderdag 1 februari a.s. is de Kapel van Hotel Arena in Amsterdam klaar voor een sfeervolle avond, onder begeleiding van ceremoniemeester Bernt Hugenholtz. Ruim 100 IE professionals hebben zich inmiddels opgegeven. Hoogleraren, rechters, advocaten, merk – en octrooigemachtigden, jong en oud gepromoveerden genieten in chique outfit, samen van een mooi diner en een goed glas. 

Dan over tot de bekendmaking van de sprekers van de avond: Bas Kist (Chiever), Charissa Koster (DayOne) en Bart Tromp (Brinkhof) vertellen hun verhaal met uiteraard een IE link. Er is ook muziek maar deejays, disco en dance bewaren we voor het IE Zomerfeest op 4 juli a.s.

U kunt zich nog opgeven voor het IE-diner, maar het aantal plaatsen is inmiddels beperkt. Wilt u zeker zijn van een plekje, geef u dan snel op via onze website!

IEFBE 3708

Prejudiciële beslissing over uitlegging van artikel 6, lid 1, onder c) van richtlijn 2008/95/EG

HvJ EU - CJUE 11 jan 2024, IEFBE 3708; ECLI:EU:C:2024:17 (Inditex tegen Buongiorno Myalert), https://ie-forum.be/artikelen/prejudiciele-beslissing-over-uitlegging-van-artikel-6-lid-1-onder-c-van-richtlijn-2008-95-eg

HvJEU 11 januari 2024,IEF 21848,IEFbe 3708; ECLI:EU:C:2024:17 (Inditex tegen Buongiorno Myalert) Buongiorno Myalert (hierna: Buongiorno) lanceerde in 2010 een campagne waarbij deelnemers konden meedoen aan een loterij met een "ZARA-cadeaubon" als één van de prijzen. Inditex, de eigenaar van het merk "ZARA," heeft een rechtszaak aangespannen tegen Buongiorno voor mogelijke inbreuk op haar merkrechten.