IEFBE 3744
11 juni 2024
Uitspraak

Conclusie A-G: Merck Sharp & Dohme

 
IEFBE 3743
10 juni 2024
Uitspraak

Undercoveragenten moeten onherkenbaar gemaakt worden in het boek ‘Drugsbaron’

 
IEFBE 3742
10 juni 2024
Artikel

Consultatie over de bescherming en handhaving van intellectuele eigendomsrechten in derde landen

 
IEFBE 3663

Een nieuw Europees octrooisysteem: een nieuw tijdperk voor octrooibescherming en -handhaving

1 jan 1970, IEFBE 3663; https://ie-forum.be/artikelen/een-nieuw-europees-octrooisysteem-een-nieuw-tijdperk-voor-octrooibescherming-en-handhaving

De Commissie verwelkomt de lancering van het Unitair Octrooi vandaag, waardoor het voor bedrijven eenvoudiger en gemakkelijker wordt om hun innovaties in Europa te beschermen en van hun intellectuele eigendom te profiteren. Het unitair octrooi zal de innovatie en het concurrentievermogen van de Europese Unie versterken en de interne markt voor octrooien voltooien. Het zal aanvankelijk zeventien lidstaten bestrijken, die ongeveer 80% van het bbp van de EU vertegenwoordigen. In de toekomst kunnen nog meer lidstaten deelnemen.

Het unitair octrooi biedt één loket voor de registratie en handhaving van octrooien in Europa. Dit betekent lagere kosten, minder papierwerk en minder administratieve lasten voor innovatoren, met name voor het MKB. Het stelt bedrijven en andere innovatoren in staat één enkel 'unitair' octrooi voor hun uitvindingen te verkrijgen, dat geldig is in alle deelnemende lidstaten. Dit vervangt de noodzaak om te navigeren door een complexe lappendeken van nationale octrooiwetgeving en -procedures en maakt een einde aan de duurdere nationale validatievereisten die van toepassing zijn op Europese octrooien.

IEFBE 3662

Gerecht EU: onjuiste rechtsopvatting door Kamer van Beroep EUIPO

Gerecht EU - Tribunal UE 24 mei 2023, IEFBE 3662; ECLI:EU:T:2023:287 (Granini France tegen EUIPO), https://ie-forum.be/artikelen/gerecht-eu-onjuiste-rechtsopvatting-door-kamer-van-beroep-euipo

Gerecht EU 24 mei 2023, IEF 21458; IEFBe 3662; ECLI:EU:T:2023:281 (Granini France tegen EUIPO) Het Gerecht heeft een eerdere uitspraak van het EUIPO vernietigd. Op 11 oktober 2019 heeft de Duitser Josef Pichler een aanvraag voor registratie ingediend voor het woordmerk 'Joro'. Het merk werd ingeschreven voor onder andere alcoholische dranken. Granini France heeft tegen deze registratie oppositie ingediend, voornamelijk tegen de inschrijving van het merk voor de alcoholische dranken. De oppositie was gebaseerd op het oudere Franse woordmerk 'JOKO', dat is ingeschreven voor frisdranken. De Oppositieafdeling heeft destijds de oppositie slechts gedeeltelijk toegewezen.

IEFBE 3661

Gerecht EU: Bimbo-merk mag blijven bestaan voor fietsen

24 mei 2023, IEFBE 3661; ECLI:EU:T:2023:281 (Bimbo tegen EUIPO), https://ie-forum.be/artikelen/gerecht-eu-bimbo-merk-mag-blijven-bestaan-voor-fietsen

Gerecht EU 24 mei 2023, IEF 21457; IEFBe 3661; ECLI:EU:T:2023:281 (Bimbo tegen EUIPO) Het Gerecht heeft een eerdere uitspraak van de Kamer van Beroep van het EUIPO bekrachtigd. Op 17 juli 2020 heeft het Italiaanse bedrijf Bottari Europe een aanvraag ingediend voor de registratie van het Uniemerk 'Bimbo Bike'. Het merk werd ingeschreven voor verschillende producten die verband houden met de verkoop van fietsen. Het Spaanse bedrijf Bimbo heeft tegen deze registratie een oppositie ingediend op basis van haar oudere woordmerk 'BIMBO', dat is geregistreerd voor de verkoop van verschillende voedingsmiddelen. De Oppositieafdeling van het EUIPO heeft destijds de oppositie slechts gedeeltelijk gehonoreerd. Na het indienen van hoger beroep bij de Kamer van Beroep van het EUIPO, werd het beroep afgewezen. Omdat het Bimbo-merk in Spanje vooral een sterke reputatie heeft als brood-merk, zagen zowel de Oppositieafdeling als de Kamer van Beroep geen reden om de registratie af te wijzen voor goederen met betrekking tot fietsen. Bimbo heeft tegen deze beslissing opnieuw hoger beroep ingesteld bij het Gerecht.

IEFBE 3659

ALAI studiedagen 2023 te Parijs

Dit jaar zullen de studiedagen van ALAI plaatsvinden op 22 en 23 juni, te Parijs. Het onderwerp is 'Auteursrecht, Naburige rechten en Artificial Intelligence'. Meer informatie vindt u hier.   .

IEFBE 3645

Duurzaamheid, IE en reclamerecht in (proces)praktijk en bedrijfsleven | 1 juni 2023

De roep om duurzaamheid neemt een steeds grotere plaats in in de maatschappij, ook in de praktijk van advocaten en bedrijfsjuristen (zie bijvoorbeeld ´IE en de circulaire economie´ - IEF 21373, en publicatie IEF 21416). Wat betekent dit voor de IE (proces)praktijk?

Op donderdag 1 juni organiseert deLex een bijzonder middagprogramma over het spanningsveld tussen duurzaamheid en het Intellectueel Eigendomsrecht in de praktijk, op een duurzame locatie in Amsterdam.
Aanmelden is nog mogelijk!

IEFBE 3658

Gerecht EU: 'Emmentaler' te beschrijvend voor kaas

24 mei 2023, IEFBE 3658; ECLI:EU:T:2023:278 (Emmentaler tegen EUIPO), https://ie-forum.be/artikelen/gerecht-eu-emmentaler-te-beschrijvend-voor-kaas

Gerecht EU 24 mei 2023, IEF 21444; IEFBe 3658; ECLI:EU:T:2023:278 (Emmentaler Switzerland tegen EUIPO) Het Gerecht heeft een eerdere uitspraak van de kamer van beroep van het EUIPO bekrachtigd. De zaak draaide om de vraag of het woordmerk 'Emmentaler' te beschrijvend is om te gebruiken voor kazen. Het EUIPO heeft de aanvraag voor registratie in 2019 afgewezen. Nadat Emmentaler hiertegen in hoger beroep is gegaan, heeft ook de kamer van beroep van het EUIPO het verzoek afgewezen. Emmentaler gaat tegen deze beslissing in hoger beroep voor het Gerecht.

IEFBE 3656

The Unitary Patent Package & Unified Patent Court

Vanaf 1 juni 2023, na jaren van onderhandelingen, tegenslagen en uitstel, treedt het Unitary Patent Package (UPP) in werking: het Europees octrooi met eenheidswerking (EPUE) wordt werkelijkheid en het Unified Patent Court (UPC) zal met zijn activiteiten aanvangen.

Het UPP wordt voorgesteld als goedkoper en efficiënter dan de nationale octrooien en de nationale procesvoering voor Europese octrooien. De uitdagingen zijn echter talrijk wat betreft complexiteit, harmonisatiedoelstellingen, wettigheid, zakelijke voordelen en bredere maatschappelijke, economische en juridische bezwaren, om er maar een paar te noemen. Er zijn ook twijfels gerezen over de werkelijke besparingen voor de octrooihouders en de proceskosten (en -risico's) voor Europese bedrijven en MKB's in het bijzonder.

 

IEFBE 3655

Uitspraak ingezonden door: Sabine Dewulf

Hof van Cassatie vernietigt vonnis in vastgoedzaak

Hof van Cassatie - Cour de Cassation 14 jun 2021, IEFBE 3655; (Immoweb tegen Immoscoop), https://ie-forum.be/artikelen/hof-van-cassatie-vernietigt-vonnis-in-vastgoedzaak

Hof van Cassatie van België 14 juni 2021, IEFbe 3655; C.20.0524.N (Immoweb tegen Immoscoop) Het Hof van Cassatie heeft een eerdere uitspraak van het Hof van Beroep in Antwerpen vernietigd. De zaak ging over een vermeende schending van de mededingingsregels. Partijen in deze zaak exploiteren een website waarop derden advertenties kunnen plaatsen voor de verkoop of verhuur van vastgoed. Immoweb is jarenlang de grootste bekendste vastgoedsite in België. Immoscoop is opgericht in 2016 en is een nieuwkomer op die markt. Immoweb beklaagde zich voor de rechtbank over bepaalde bepalingen (hierna: bepaling A en B) van het 'Charter' van Immoscope. 

IEFBE 3654

Het Gerecht oordeelt in voordeel van Aldi

10 mei 2023, IEFBE 3654; ECLI:EU:T:2023:246 (Vanhove tegen EUIPO), https://ie-forum.be/artikelen/het-gerecht-oordeelt-in-voordeel-van-aldi

Gerecht EU 10 mei 2023, IEF 21421, IEFbe 3654; ECLI:EU:T:2023:246 (Vanhove tegen EUIPO) Het Gerechtshof van de Europese Unie (hierna: het Gerecht) heeft bevestigd dat zowel de Opposition Division als de Board of Appeal van het EUIPO terecht de ongeldigheid hebben uitgesproken van de merkregistratie van Vanhove. Vanhove, de verzoeker in deze zaak, heeft op 14 oktober 2019 een aanvraag ingediend voor de registratie van een EU-handelsmerk, REGENT BISTRO, dat onder andere is ingeschreven voor wijn. Aldi, de interveniënt, heeft bezwaar gemaakt tegen deze inschrijving op basis van een eerder Duits woordmerk, REGENT, dat al sinds 1932 bestaat en ook is ingeschreven voor wijn. In 2021 heeft de Opposition Division het bezwaar gehandhaafd, waartegen Vanhove in hoger beroep is gegaan. Dit beroep is nogmaals afgewezen door de Board of Appeal. Vanhove vordert nu de vernietiging van deze beslissingen voor het Gerecht. 

IEFBE 3653

MLRC European Media Lawyers Conference

Continuing MLRC’s series of annual meetings that began in Paris and then Berlin, and after a successful first Amsterdam conference in 2022, we invite you to join us June 19th in Amsterdam for a full day of discussion and networking with colleagues from around Europe.

Date: Monday, June 19, 2023
Location: Google’s Amsterdam Office — Claude Debussylaan 34, 1082

The conference brings together media lawyers from Europe and the United States to have greater ties and alliances with each other and to discuss approaches to greater protection for freedom of expression.