IEFBE 3744
11 juni 2024
Uitspraak

Conclusie A-G: Merck Sharp & Dohme

 
IEFBE 3743
10 juni 2024
Uitspraak

Undercoveragenten moeten onherkenbaar gemaakt worden in het boek ‘Drugsbaron’

 
IEFBE 3742
10 juni 2024
Artikel

Consultatie over de bescherming en handhaving van intellectuele eigendomsrechten in derde landen

 
IEFBE 3704

Uitspraak ingezonden door Jorn Torenbosch, Universiteit Utrecht en Klos c.s.

Conclusie AG over een prejudiciële vraag van de Tribunal Supremo

HvJ EU - CJUE 7 sep 2023, IEFBE 3704; ECLI:EU:C:2023:653 (Inditex tegen Buongiorno Myalert), https://ie-forum.be/artikelen/conclusie-ag-over-een-prejudiciele-vraag-van-de-tribunal-supremo

HvJEU 7 september 2023, IEF 21806, IEFbe 3704; ECLI:EU:C:2023:653 (Inditex tegen Buongiorno) In deze zaak is er een geschil tussen Buongiorno, een aanbieder van informatiediensten, en Inditex, houder van het merk ZARA. Inditex heeft tegen Buongiorno een rechtsvordering ingesteld wegens inbreuk op de rechten die verbonden zijn aan ZARA. Inditex is namelijk van mening dat Buongiorno van het met ZARA ongerechtvaardigd voordeel heeft getrokken door haar reputatie. Volgens Buongiorno is er geen sprake van een inbreuk aan de verbonden rechten van ZARA.

IEFBE 3703

Chinese rechtbank kent auteursrecht toe aan werk gegenereerd door AI

Op 27 november 2023 heeft een Chinese rechtbank geoordeeld dat door kunstmatige intelligentie gegenereerde inhoud onder het auteursrecht valt. Deze baanbrekende beslissing staat in directe tegenstelling tot de benadering van de Verenigde Staten ten aanzien van AI-wetten en kan grote Chinese techbedrijven op de lange termijn ten goede komen, zo zeggen experts. De Beijing Internet Court verklaarde vorige week dat een afbeelding, gemaakt met het in de VS gevestigde tekst-naar-afbeelding systeem Stable Diffusion, beschermd wordt door het auteursrecht. Dit gebeurde nadat de maker een rechtszaak had aangespannen tegen een blogger die de afbeelding zonder toestemming had gebruikt. De beslissing, die kan worden aangevochten en mogelijk niet van toepassing is op elke AI-zaak, verschilt van een besluit van het Amerikaanse Copyright Office eerder dit jaar [zie IEF 21355]. Dat besluit stelde dat door AI gegenereerde afbeeldingen "niet het product zijn van menselijk auteurschap" en daarom niet auteursrechtelijk beschermd kunnen worden.

IEFBE 3697

Nationaal Reclamerechtcongres 2023 - donderdag 14 december

Schuift u ook aan? Aanmelden is nog mogelijk voor het Nationaal Reclamerechtcongres op donderdag 14 december, in Hotel Jakarta te Amsterdam. Traditioneel de hekkensluiter van het jaar. Natuurlijk met het jaarlijkse overzicht van hot topics en de jaarlijkse updates van de Autoriteit Consument en Markt, en de Reclame Code Commissie, onder de inspirerende begeleiding van dagvoorzitters Ebba Hoogenraad (Hoogenraad & Haak) en Willem Leppink (Ploum).

IEFBE 3702

Verwerking van persoonsgegevens: besluiten van autoriteiten zijn juridisch bindend

16 nov 2023, IEFBE 3702; ECLI:EU:C:2023:874 (Ligue des droits humains ASBL en BA tegen Controleorgaan op de politionele informatie), https://ie-forum.be/artikelen/verwerking-van-persoonsgegevens-besluiten-van-autoriteiten-zijn-juridisch-bindend

HvJEU 16 november 2023, IT 4434; ECLI:EU:C:2023:874 (Ligue des droits humains ASBL en BA tegen Controleorgaan op de politionele informatie). Verzoek om een prejudiciële beslissing betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de bevoegde autoriteiten. BA, een Belgische burger, heeft de Nationale Veiligheidsoverheid verzocht om een veiligheidsattest af te geven voor beroepsdoeleinden. De Nationale Veiligheidsoverheid heeft dit geweigerd, omdat BA heeft deelgenomen aan 10 betogingen. Hierna heeft BA het Controleorgaan verzocht de verantwoordelijken voor de betrokken verwerking van persoonsgegevens te identificeren. Het Controleorgaan heeft BA enkel laten weten dat de nodige verificaties verricht waren. BA is hiertegen in beroep gegaan bij de rechter in eerste aanleg, die zich onbevoegd heeft verklaard. Het hof van beroep van Brussel, dat door de betrokkene en de mensenrechtenorganisatie Ligue des droits humains is aangezocht, vraagt het Hof of lidstaten verplicht zijn om te voorzien in de mogelijkheid dat een betrokkene een besluit van de toezichthoudende autoriteit kan betwisten. 

IEFBE 3701

Prejudiciële vragen over oorsprongsbenaming van wijnbouwproducten

HvJ EU - CJUE 23 nov 2023, IEFBE 3701; ECLI:EU:C:2023:916 (Weingut A tegen Land Rheinlan-Pfalz), https://ie-forum.be/artikelen/prejudiciele-vragen-over-oorsprongsbenaming-van-wijnbouwproducten

HvJEU 23 november 2023, IEF 21796, IEFbe 3701; ECLI:EU:C:2023:916 (Weingut A tegen Land Rheinland-Pfalz). Verzoek om een prejudiciële beslissing betreffende de bescherming van oorsprongsbenamingen, geografische aanduidingen en traditionele aanduidingen in de wijnsector. Weingut A is eigenaar van een wijnbouwbedrijf in de Moezelstreek. Hij produceert wijn van druiven die niet alleen afkomstig zijn uit zijn eigen wijngaard, maar ook uit andere wijngaarden die hij pacht. Een van deze gepachte wijngaarden behoort toe aan wijnbouwer B. Zij hebben een overeenkomst gesloten op grond waarvan wijnbouwer B de gepachte wijnstokken teelt en daarnaast aan Weingut A elk jaar een wijnpersinstallatie verhuurt voor exclusief gebruik. De deelstaat Rheinland-Pfalz heeft verklaard dat Weingut A onder deze omstandigheden niet de aanduidingen 'Weingut' (wijngoed) en 'Gutsabfüllung' (gebotteld op het wijngoed met uitsluitend uit eigen oogst afkomstige druiven) mocht gebruiken. Daartegen heeft Weingut een vordering ingesteld, die door de bestuursrechter in eerste aanleg is toegewezen. In hoger beroep werd dit vonnis alsnog afgewezen. Hiertegen heeft Weingut A beroep in Revision ingesteld bij de hoogste federale bestuursrechter, die het Hof heeft verzocht om een prejudiciële beslissing.

IEFBE 3693

Merken- Modellen- en Auteursrecht | 6 december 2023

Schuift u ook aan voor een volledige update tijdens de lunch? Aanmelden is nog mogelijk voor de Jurisprudentielunch Merken- Modellen- en Auteursrecht op woensdag 6 december. Kom langs voor een compleet overzicht van recente rechtspraak over bescherming van merken, vormgeving en auteursrecht. Drie presentaties in drie uur, met Tobias Cohen Jehoram (De Brauw Blackstone Westbroek), Jesse Hofhuis (AC&R) en Joris van Manen (HOYNG ROKH MONEGIER). Effectief, efficiënt en een goed moment om met vakgenoten te discussiëren! 

IEFBE 3699

Ingezonden door Hidde Koenraad, Boekx.

Afwijzing beroep tegen eerdere beslissing Board of Appeal EUIPO

HvJ EU - CJUE 15 nov 2023, IEFBE 3699; T-677/22 (Portal Golf Gestión tegen Augusta National), https://ie-forum.be/artikelen/afwijzing-beroep-tegen-eerdere-beslissing-board-of-appeal-euipo

HvJ EU 15 november 2023, IEF 21779, IT 4426, IEFbe 3699; T-677/22 (Portal Golf tegen Augusta National) In de voorgaande zaak was verzoeker het niet eens met de manier waarop de afdeling de reputatie van het oudere merk ‘Masters’ binnen de EU analyseerde. De verzoeker stelde onder andere dat het gebruik niet binnen de EU plaatsvond, omdat het toernooi werd uitgezonden in het VK, terwijl het VK geen deel meer uitmaakt van de EU. De afdeling oordeelde dat alhoewel de ‘thuisbasis’ van het ‘Masters’-toernooi zich in de VS bevindt, het oudere merk een grensoverschrijdende reputatie heeft die zich ook uitstrekt over de EU. Voorts werd door de kamer vastgesteld dat het merk in dit geval ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het onderscheidend vermogen van het oudere merk. De kamer stelde hierbij dat hoe groter de reputatie van het oudere merk is, hoe meer belangstelling het publiek zal hebben voor het merk dat wordt geassocieerd met die reputatie. De kamer kwam daarom tot het oordeel dat de oppositie succesvol is op grond van artikel 8 lid 5 van de verordening en op grond van het oudere merk ‘Masters’. In deze zaak vordert Portal Golf Gestión op grond van artikel 263 VWEU nietigverklaring van de beslissing van de EUIPO van 30 augustus 2022 [zie IEF 20952]. In deze bijdrage zal worden ingegaan op de gronden 'reputation of the earlier mark' en 'the lack of an unfair advantage'.

IEFBE 3698

Study day AIPPI 23 november 2023

Join us on November 23, 2023, for the annual AIPPI Study Day at the Hilton Brussels Grand Place. Explore engaging topics such as Artificial Intelligence & Copyright, EU Patent Package & Compulsory License, Data & IP, and UP/UPC & R&D. Registration is now open! Find detailed information in the invitation attached. For any inquiries, feel free to reach out to us at aippi@arnold-siedsma.be. We eagerly anticipate your participation!

IEFBE 3696

Webinar EP&C 'Grip houden op technologische innovaties en creaties'

Steeds meer ondernemers zijn alert op het beschermen van hun innovatie. Het aantal ingediende Europese octrooiaanvragen stijgt met een snel tempo in België. Dit is onder andere het gevolg van het O&O stimuleringsbeleid die innovators aanmoedigt om hun uitvindingen te beschermen, tegen o.a. copy-cats, met intellectueel eigendom (IE). Maar waar staat IE eigenlijk voor?

Intellectueel eigendom is de verzamelnaam voor rechten die uitgewerkte nieuwe ideeën en creatieve concepten beschermen. Zo kunt u voorkomen dat iemand anders uw idee of product zomaar kopieert. Maar wanneer kunt u uw idee beschermen, met welk recht doet u dat en hoe vraagt u zo’n recht aan? 

Bent u een Vlaamse ondernemer, creatieve denker en/of innovator en twijfelt u of uw innovatie of creatie wel wilt beschermen? Dan is dit webinar beslist iets voor u. Onze collega’s Jeroen Meesters en Sasha Milovanovic leggen u het belang van IE uit, met de nadruk op octrooien en modellen.