IEFBE 3718
27 februari 2024
Uitspraak

Conclusie AG na prejudiciële vragen over het begrip mededelingshandeling

 
IEFBE 3710
20 februari 2024
Artikel

AIPPI - Programma IE Symposium 13 maart 2024 in Zeist

 
IEFBE 3717
15 februari 2024
Uitspraak

Prejudiciële beslissing over schadevergoeding ex. artikel 82 AVG

 
IEFBE 3676

Vorm teken noodzakelijk om technische uitkomst te verkrijgen

Gerecht EU - Tribunal UE 5 jul 2023, IEFBE 3676; ECLI:EU:T:2023:377 (Wajos tegen EUIPO), https://ie-forum.be/artikelen/vorm-teken-noodzakelijk-om-technische-uitkomst-te-verkrijgen

Gerecht EU 5 juli 2023, ECLI:EU:T:2023:377, IEF 21556 (Wajos tegen EUIPO) Op 7 december 2015 heeft verzoekster bij het EUIPO een aanvraag tot inschrijving van een EU-merk ingediend. Bij beslissing van 28 juni 2016 is de aanvraag tot inschrijving van dat merk afgewezen wegens het ontbreken van elk onderscheidend vermogen. Bij beslissing van 15 februari 2017 heeft de eerste kamer van beroep van het EUIPO de weigering in stand gelaten (hierna: de eerste beslissing). Op 22 mei 2017 heeft Wajos bij het Gerecht beroep ingesteld tegen de eerste beslissing. Het Gerecht heeft het beroep bij arrest van 3 oktober 2018 (niet gepubliceerd), gegrond verklaard en de eerste beslissing vernietigd. Na het arrest van 12 december 2019, EUIPO/Wajos (ook niet gepubliceerd), heeft de tweede kamer van beroep de bestreden beslissing vastgesteld. Hierin is geoordeeld dat de inschrijving van het aangevraagde merk voldoet aan de in art. 7 lid 1 sub e UMV bedoelde weigeringsgrond. Wajos verzoekt vernietiging van de bestreden beslissing wegens schending van kracht van gewijsde van het arrest van 3 oktober 2018, dan wel het ontbreken van de weigeringsgrond uit art. 7 lid 1 sub e UMV.

IEFBE 3675

Grand Hotel Astoria

6 jul 2023, IEFBE 3675; (Hilton tegen Corinthia), https://ie-forum.be/artikelen/grand-hotel-astoria

Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom 6 juli 2023; IEF 21555; Oppositienr. 2014580 (Hilton tegen Corinthia) Op 9 augustus 2018 heeft verweerder, Corinthia Hotels Limited (hierna: Corinthia), een aanvraag ingediend voor bovenstaand woord- en beeldmerk voor de klassen 35, 36, 37, 41, 42, 43 en 44. Opposant, Hilton Worldwide Manage Limited (hierna: Hilton), dient datzelfde jaar nog oppositie in tegen deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de Europese inschrijving van het woordmerk THE WALDORF=ASTORIA COLLECTION. Volgens opposant is er namelijk een gevaar voor verwarring aanwezig aangezien de tekens en de diensten waarvoor het merk is ingeschreven gelijk zijn aan elkaar.

IEFBE 3674

JAF Group handhaaft met succes haar merk

BBIE/OBPI 30 jun 2023, IEFBE 3674; (JAF Group/Tania Kern), https://ie-forum.be/artikelen/jaf-group-handhaaft-met-succes-haar-merk

Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom 30 juni 2023, IEF 21548, IEF-Be 3674, Oppositienr. 2018208 (JAF Group/Tania Kern) In deze zaak kijkt het Benelux-Bureau voor de Intellectue Eigendom (hierna: BBIE) naar de oppositie die JAF group heeft ingesteld tegen de inschrijving van het merk van '31 Le Rouge', aangevraagd door Tania Kern. 

IEFBE 3673

Ondernemingsrechtbank Brussel stelt prejudiciële vragen aan Hof van Justitie

4 mei 2023, IEFBE 3673; (IKEA/Algemeen Vlaams Belang), https://ie-forum.be/artikelen/ondernemingsrechtbank-brussel-stelt-prejudiciele-vragen-aan-hof-van-justitie

Ondernemingsrechtbank Brussel 4 mei 2023, IEF 21537, zaaknummer C-298/23-1 (IKEA/Algemeen Vlaams Belang) In deze zaak wordt verzocht enkele prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie te stellen. Aanleiding voor het geschil was het gebruik van de stijl van de Ikea 'doe-het-zelf' handleiding, die door de politieke partij Vlaams Belang in een parodie werd gebruikt ter verkondiging van haar standpunten. Uit dit geschil ontstaat de prejudiciële vraag 'of de vrijheid van meningsuiting een "geldige reden" kan vormen om gebruik te maken van een bekend merk' en welke criteria in aanmerking genomen moeten worden bij de beantwoording van de vraag of deze geldige reden bestaat. 

IEFBE 3672

IE-Zomerfeest 2023: wederom een succes!

Het leek even lastig: was het succes van vorig jaar wel te evenaren? Donderdag 29 juni bleek een populaire datum, en wind en regen: hoe houd je rekening met het Nederlandse weer?

En toch, ja, without a doubt: het is gelukt! We kijken terug op een weergaloos feest met een 8-koppige IE-huisband met o.a. Nicola Ebbink (de Vos & Partners), Daniel Haije (Hoogenraad & Haak) en Roeland Grijpink (Hoyng Rokh Monegier) en hot IE-huisdj’s Wolter Wefers Bettink (Wefers Bettink) en Kitty Wessel (Kennedy Van der Laan). Dank aan alle (jong) IE-ers die gisteren aanwezig waren. Check de agenda en de data: volgend jaar weer. 

 

IEFBE 3671

Ingezonden door Pierre-Yves Thoumsin, Prioux Culot + Partners

Benelux Gerechtshof: Baala kan niet naast Balabooste bestaan

Benelux Gerechtshof - Cour Benelux 28 jun 2023, IEFBE 3671; (Rand Freres/Van Wees), https://ie-forum.be/artikelen/benelux-gerechtshof-baala-kan-niet-naast-balabooste-bestaan

Benelux Gerechtshof 28 juni 2023, C 2021/11/6, IEF 21529, IEFBe 3671, (Rand Freres/Van Wees) In deze zaak kijkt het Benelux-Gerechtshof (hierna: het Hof) naar het beroep van Rand Freres (hierna: verzoekster) tegen een beslissing van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. In de eerdere beslissing werd verzoekster in het ongelijk gesteld toen zij oppositie aantekende tegen de registratie van het merk 'Baala' door Van Wees. De oppositie was gebaseerd op het merk 'Bala Booste' dat verzoekster op 2008 had laten registreren. Verzoekster vraagt om vernietiging van de beslissing van het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom.

IEFBE 3669

Uitspraak ingezonden door: Roderick Chalmers Hoynck van Papendrecht en Bram Woltering, AKD

Gerechtshof Benelux: geen geloof in merk van Gillette

Benelux Gerechtshof - Cour Benelux 28 jun 2023, IEFBE 3669; (Gillette/Fontaine Limited), https://ie-forum.be/artikelen/gerechtshof-benelux-geen-geloof-in-merk-van-gillette

Benelux Gerechtshof 28 juni 2023, C 2022/5/6, IEF 21523, IEFBE 3669 (Gillette/Fontaine Limited) In deze zaak kijkt het Benelux Gerechtshof naar een geschil tussen Gillette en Fontaine Limited. Onderwerp van het geschil is oppositie tegen een merk dat Gillette wil laten inschrijven, ingesteld door Fontaine Limited. Het betreft een Uniewoord-/beeldmerk met de tekst 'Freed'. Fontaine Limited, houder van het Uniewoord-/beeldmerk 'Creed', stelt dat door de overeenkomstigheid van de twee merken, die beide betrekking hebben op dezelfde waren en diensten, een gerede kans op verwarringsgevaar ontstaat. Gillette is al eerder in het ongelijk gesteld bij het Benelux Bureau voor Intellectueel Eigendom en verzoekt daarom vernietiging van de beslissing en afwijzing van de oppositie. 

IEFBE 3667

VMC Lustrum donderdag 21 september 2023

Op 21 september 2023 is het zover: dan vieren we het 35-jarig lustrum van de Vereniging voor Media- en Communicatierecht! Alle VMC-leden kunnen zich op deze pagina aanmelden voor een feestelijk avondprogramma, gevuld met terugblikken en vooruitzichten, een pubquiz en muziek, een borrel en een diner. Neem uw warmste mediarechtelijke herinneringen en mooiste toekomstplannen mee; voor de rest wordt gezorgd. 

IEFBE 3668

PI Pharma pleegt inbreuk met haar ompakking

23 mei 2023, IEFBE 3668; (Recordati Ireland/PI Pharma), https://ie-forum.be/artikelen/pi-pharma-pleegt-inbreuk-met-haar-ompakking

Ondernemingsrechtbank Brussel 23 mei 2023, IEF 21513 (Recordati Ireland/PI Pharma) In deze zaak ging het om de parallelimport van een generisch medicijn. Recordati Ireland (hierna: Recordati) heeft een medicijn - 'Zanidip' -  ontwikkeld dat tegenwoordig niet meer octrooirechtelijk beschermd is. Recordati brengt dit medicijn ook in Duitsland aan de markt, onder de naam 'Lercanidipin Omniapharm'. PI Pharma verkoopt Zanidip, maar pakt het om in een andere verpakking, waarvan de vormgeving op die van Recordati lijkt. Recordati maakt aan PI Pharma bekend dat zij deze parallelimport niet aanvaardt. PI Pharma wijzigt haar product enkele malen, maar Recordati houdt voet bij stuk en bestrijdt de import. Recordati vordert staking van de verkoop, onder straffe van dwangsom en een herroeping van de medicijnen. PI Pharma verweert zich hiertegen met de stelling dat zij geen inbreuk maakt, omdat verdere verhandeling van medicijnen op de Europese markt is toegestaan onder de uitputtingsleer. Het verdient opmerking dat in deze uitspraak voor het eerst gehandeld is naar het mijlpaalarrest Impexico en PI Pharma/Novartis.

IEFBE 3664

IE-Zomerfeest | donderdag 29 juni

De inschrijvingen zijn gesloten voor het IE Zomerfeest! Sta je nog niet op de lijst, maar wil je toch graag komen: stuur nog even een mail, dan kijken we wat we kunnen doen. Want rain or shine: op donderdag 29 juni luiden we de zomer in op een bijzondere locatie met walking dinner, IE-huisband Soul Circus, & als slotakkoord een volle dansvloer met IE-deejays en koude drankjes. Schuif kantoorperikelen aan de kant en maak je klaar voor een sprankelende avond in zomerse IE-sferen.