IEFBE 3718
27 februari 2024
Uitspraak

Conclusie AG na prejudiciële vragen over het begrip mededelingshandeling

 
IEFBE 3710
20 februari 2024
Artikel

AIPPI - Programma IE Symposium 13 maart 2024 in Zeist

 
IEFBE 3717
15 februari 2024
Uitspraak

Prejudiciële beslissing over schadevergoeding ex. artikel 82 AVG

 
IEFBE 3705

IE-diner 2024 - Start het jaar in stijl!

Het nieuwe jaar is begonnen en dat trappen we natuurlijk traditiegetrouw af met het enige echte IE-diner! Op donderdag 1 februari wordt de Kapel van Hotel Arena in Amsterdam aangekleed voor een sfeervolle avond, onder begeleiding van ceremoniemeester Bernt Hugenholtz. Luid samen met vakgenoten en collega's het nieuwe jaar sprankelend in, te midden van goed gezelschap, heerlijk diner, inspirerende sprekers en boeiende gesprekken. Napleiten en met elkaar debatteren mag. Er is muziek maar deejays, disco en dance bewaren we voor het IE Zomerfeest. En de sprekers? Die maken we binnenkort bekend. Houd IE-Forum in de gaten!

IEFBE 3707

Prejudiciële beslissing over uitlegging van artikel 9, lid 7, van richtlijn 2004/48/EG

HvJ EU - CJUE 11 jan 2024, IEFBE 3707; ECLI:EU:C:2024:8 (Mylan AB tegen Gilead), https://ie-forum.be/artikelen/prejudiciele-beslissing-over-uitlegging-van-artikel-9-lid-7-van-richtlijn-2004-48-eg

HvJEU 11 januari 2024,IEF 21842,LS&R 2226,IEFbe 3707, ECLI:EU:C:2024:8 (Mylan AB tegen Gilead) In deze zaak gaat het om een geschil tussen Mylan AB en Gilead over een aanvullend beschermingscertificaat (ABC) voor een antiretroviraal geneesmiddel. De markkinaoikeus (bijzondere rechter van Finland) heeft prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: het Hof), met name met betrekking tot de verenigbaarheid van de Finse risicoaansprakelijkheidsregeling met Artikel 9, Lid 7 van richtlijn 2004/48/EG. Deze bepaling creëert de bevoegdheid voor rechterlijke instanties om op verzoek van de verweerder een passende vergoeding op te leggen voor schade die is geleden door onterechte voorlopige maatregelen. De Finse regeling bepaalt dat de verzoeker schade moet vergoeden als een voorlopige maatregel ongegrond blijkt.

IEFBE 3650

DeLex zoekt juridisch redactioneel stagiair vanaf februari/maart 2024

Wil jij je als student verdiepen in de laatste ontwikkelingen binnen de vakgebieden Intellectuele Eigendom, ICT-recht en Privacy? 

Kom dan vanaf februari/maart 2024 (precieze datum in overleg) stagelopen bij deLex! DeLex is een juridische uitgeverij gericht op juridische professionals in deze vakgebieden. Zo beheren wij de online databases IE-forum.nl en ITenrecht.nl, geven we een aantal vakbladen uit en verzorgen we congressen en andere opleidingen. 

Tijdens de stage maak je kennis met de werkzaamheden binnen een juridische uitgeverij. Je werkt drie maanden nauw samen met de uitgever en andere (web)redacteuren die je de kneepjes van het vak snel bijbrengen. Daarnaast bieden de congressen je de kans om te netwerken en de IE-community te leren kennen. Veel van onze stagiaires werken inmiddels bij bekende advocatenkantoren, instanties en bedrijven.

IEFBE 3706

Merkinschrijving van PRADA-patroon grotendeels afgewezen

EUIPO - BHIM - OHMI 18 jan 2024, IEFBE 3706; R 827/2023-2 (PRADA tegen EUIPO), https://ie-forum.be/artikelen/merkinschrijving-van-prada-patroon-grotendeels-afgewezen

BoA EUIPO 18 december 2023, IEF 21835, IEFbe 3706; R 827/2023-2 (PRADA tegen EUIPO). In 2022 heeft designerbrand PRADA bovenstaand patroon ingeschreven als merk voor diverse klassen. Deze aanvraag werd in 2023 grotendeels afgewezen door het EUIPO op grond van artikel 7 lid 1 onder b EUTRM. Dit oordeel werd gebaseerd op het feit dat consumenten het ‘simpele’ patroon van PRADA niet snel zullen herkennen en dat dit gebruik van driehoeken onvoldoende onderscheidend is. PRADA gaat tegen dit oordeel in beroep. Zij is van mening dat het gebruik van patronen in de mode-industrie een “established trade practice” is en dat de simpliciteit van het patroon niet af zou mogen doen aan de inschrijfbaarheid daarvan. Immers zou het relevante publiek het patroon onmiddellijk koppelen aan PRADA. In deze zaak neemt de Kamer van Beroep een beslissing.

IEFBE 3704

Uitspraak ingezonden door Jorn Torenbosch, Universiteit Utrecht en Klos c.s.

Conclusie AG over een prejudiciële vraag van de Tribunal Supremo

HvJ EU - CJUE 7 sep 2023, IEFBE 3704; ECLI:EU:C:2023:653 (Inditex tegen Buongiorno Myalert), https://ie-forum.be/artikelen/conclusie-ag-over-een-prejudiciele-vraag-van-de-tribunal-supremo

HvJEU 7 september 2023, IEF 21806, IEFbe 3704; ECLI:EU:C:2023:653 (Inditex tegen Buongiorno) In deze zaak is er een geschil tussen Buongiorno, een aanbieder van informatiediensten, en Inditex, houder van het merk ZARA. Inditex heeft tegen Buongiorno een rechtsvordering ingesteld wegens inbreuk op de rechten die verbonden zijn aan ZARA. Inditex is namelijk van mening dat Buongiorno van het met ZARA ongerechtvaardigd voordeel heeft getrokken door haar reputatie. Volgens Buongiorno is er geen sprake van een inbreuk aan de verbonden rechten van ZARA.

IEFBE 3703

Chinese rechtbank kent auteursrecht toe aan werk gegenereerd door AI

Op 27 november 2023 heeft een Chinese rechtbank geoordeeld dat door kunstmatige intelligentie gegenereerde inhoud onder het auteursrecht valt. Deze baanbrekende beslissing staat in directe tegenstelling tot de benadering van de Verenigde Staten ten aanzien van AI-wetten en kan grote Chinese techbedrijven op de lange termijn ten goede komen, zo zeggen experts. De Beijing Internet Court verklaarde vorige week dat een afbeelding, gemaakt met het in de VS gevestigde tekst-naar-afbeelding systeem Stable Diffusion, beschermd wordt door het auteursrecht. Dit gebeurde nadat de maker een rechtszaak had aangespannen tegen een blogger die de afbeelding zonder toestemming had gebruikt. De beslissing, die kan worden aangevochten en mogelijk niet van toepassing is op elke AI-zaak, verschilt van een besluit van het Amerikaanse Copyright Office eerder dit jaar [zie IEF 21355]. Dat besluit stelde dat door AI gegenereerde afbeeldingen "niet het product zijn van menselijk auteurschap" en daarom niet auteursrechtelijk beschermd kunnen worden.

IEFBE 3697

Nationaal Reclamerechtcongres 2023 - donderdag 14 december

Schuift u ook aan? Aanmelden is nog mogelijk voor het Nationaal Reclamerechtcongres op donderdag 14 december, in Hotel Jakarta te Amsterdam. Traditioneel de hekkensluiter van het jaar. Natuurlijk met het jaarlijkse overzicht van hot topics en de jaarlijkse updates van de Autoriteit Consument en Markt, en de Reclame Code Commissie, onder de inspirerende begeleiding van dagvoorzitters Ebba Hoogenraad (Hoogenraad & Haak) en Willem Leppink (Ploum).

IEFBE 3702

Verwerking van persoonsgegevens: besluiten van autoriteiten zijn juridisch bindend

16 nov 2023, IEFBE 3702; ECLI:EU:C:2023:874 (Ligue des droits humains ASBL en BA tegen Controleorgaan op de politionele informatie), https://ie-forum.be/artikelen/verwerking-van-persoonsgegevens-besluiten-van-autoriteiten-zijn-juridisch-bindend

HvJEU 16 november 2023, IT 4434; ECLI:EU:C:2023:874 (Ligue des droits humains ASBL en BA tegen Controleorgaan op de politionele informatie). Verzoek om een prejudiciële beslissing betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de bevoegde autoriteiten. BA, een Belgische burger, heeft de Nationale Veiligheidsoverheid verzocht om een veiligheidsattest af te geven voor beroepsdoeleinden. De Nationale Veiligheidsoverheid heeft dit geweigerd, omdat BA heeft deelgenomen aan 10 betogingen. Hierna heeft BA het Controleorgaan verzocht de verantwoordelijken voor de betrokken verwerking van persoonsgegevens te identificeren. Het Controleorgaan heeft BA enkel laten weten dat de nodige verificaties verricht waren. BA is hiertegen in beroep gegaan bij de rechter in eerste aanleg, die zich onbevoegd heeft verklaard. Het hof van beroep van Brussel, dat door de betrokkene en de mensenrechtenorganisatie Ligue des droits humains is aangezocht, vraagt het Hof of lidstaten verplicht zijn om te voorzien in de mogelijkheid dat een betrokkene een besluit van de toezichthoudende autoriteit kan betwisten. 

IEFBE 3701

Prejudiciële vragen over oorsprongsbenaming van wijnbouwproducten

HvJ EU - CJUE 23 nov 2023, IEFBE 3701; ECLI:EU:C:2023:916 (Weingut A tegen Land Rheinlan-Pfalz), https://ie-forum.be/artikelen/prejudiciele-vragen-over-oorsprongsbenaming-van-wijnbouwproducten

HvJEU 23 november 2023, IEF 21796, IEFbe 3701; ECLI:EU:C:2023:916 (Weingut A tegen Land Rheinland-Pfalz). Verzoek om een prejudiciële beslissing betreffende de bescherming van oorsprongsbenamingen, geografische aanduidingen en traditionele aanduidingen in de wijnsector. Weingut A is eigenaar van een wijnbouwbedrijf in de Moezelstreek. Hij produceert wijn van druiven die niet alleen afkomstig zijn uit zijn eigen wijngaard, maar ook uit andere wijngaarden die hij pacht. Een van deze gepachte wijngaarden behoort toe aan wijnbouwer B. Zij hebben een overeenkomst gesloten op grond waarvan wijnbouwer B de gepachte wijnstokken teelt en daarnaast aan Weingut A elk jaar een wijnpersinstallatie verhuurt voor exclusief gebruik. De deelstaat Rheinland-Pfalz heeft verklaard dat Weingut A onder deze omstandigheden niet de aanduidingen 'Weingut' (wijngoed) en 'Gutsabfüllung' (gebotteld op het wijngoed met uitsluitend uit eigen oogst afkomstige druiven) mocht gebruiken. Daartegen heeft Weingut een vordering ingesteld, die door de bestuursrechter in eerste aanleg is toegewezen. In hoger beroep werd dit vonnis alsnog afgewezen. Hiertegen heeft Weingut A beroep in Revision ingesteld bij de hoogste federale bestuursrechter, die het Hof heeft verzocht om een prejudiciële beslissing.

IEFBE 3693

Merken- Modellen- en Auteursrecht | 6 december 2023

Schuift u ook aan voor een volledige update tijdens de lunch? Aanmelden is nog mogelijk voor de Jurisprudentielunch Merken- Modellen- en Auteursrecht op woensdag 6 december. Kom langs voor een compleet overzicht van recente rechtspraak over bescherming van merken, vormgeving en auteursrecht. Drie presentaties in drie uur, met Tobias Cohen Jehoram (De Brauw Blackstone Westbroek), Jesse Hofhuis (AC&R) en Joris van Manen (HOYNG ROKH MONEGIER). Effectief, efficiënt en een goed moment om met vakgenoten te discussiëren!