DOSSIERS
Alle dossiers

Merkenrecht - Droit des marques  

IEFBE 3461

HvJ EU Conclusie A-G: Amazon maakt geen gebruik van een teken

HvJ EU - CJUE 2 jun 2022, IEFBE 3461; ECLI:EU:C:2022:422 (Louboutin tegen Amazon), https://ie-forum.be/artikelen/hvj-eu-conclusie-a-g-amazon-maakt-geen-gebruik-van-een-teken

HvJ EU Conclusie A-G 2 juni 2022, IEF 20749, IEFbe 3461; ECLI:EU:C:2022:422 (Louboutin tegen Amazon) Onlineverkoop van namaakschoenen met hoge hakken van Louboutin. Volgens advocaat-generaal Szpunar rechtvaardigt de specifieke werkwijze van Amazon niet de slotsom dat sprake is van gebruik van een teken in de zin van het Unierecht. Hoewel de tussenpersoon op internet een geheel van geïntegreerde diensten aanbiedt, van de publicatie van verkoopaanbiedingen tot en met de verzending van de waren, kan hij niet rechtstreeks aansprakelijk worden gesteld voor inbreuken op de rechten van merkhouders die plaatsvinden op zijn platform wegens verkoopaanbiedingen van derden.

IEFBE 3452

Uitspraak ingezonden door Michaël De Vroey, Baker McKenzie.

Schending eerlijke marktpraktijken door gebruik tekens

Antwerpen(afd. Antwerpen) - Anvers(div. Anvers) 19 mei 2022, IEFBE 3452; (Sunnclass Sonnevijver tegen Valkman Bungalowverhuur), https://ie-forum.be/artikelen/schending-eerlijke-marktpraktijken-door-gebruik-tekens

Ondernemingsrechtbank Antwerpen 19 mei 2022, IEFbe 3452; A/21/3813 (Sunnclass Sonnevijver tegen Valkman Bungalowverhuur) Sunclass exploiteert een vakantiepark. In het verleden was Valkman eigenaar van een aantal bungalows die op dit park staan. De hiervoor genoemde bungalows heeft Valkman verkocht. Hij helpt nog wel in de bemiddeling van de verhuur van de bungalows op dit vakantiepark. Vervolgens laat Valkman de domeinnamen Sonnevijver en Zonnevijver .be en .nl en het Benelux-woordmerk Sonnevijver registreren. Sunclass Sonnevijver stapt naar de rechtbank, waarbij allereerst wordt vastgesteld dat Valkman gebruik maakt van oneerlijke marktpraktijken door niet conform wettelijke voorschriften te handelen. Vervolgens wordt geoordeeld dat in het kader van de domeinnamen, het registreren ervan onrechtmatig is en ingaat tegen de bescherming van de handelsnaam van Sunclass Sonnevijver. Ten slotte oordeelt de rechter dat ook de merkinschrijving door Valkman als te kwader trouw moet worden beschouwd, waardoor de vordering tot nietigverklaring van dit merk succesvol is.

IEFBE 3450

HvJ EU conclusie A-G: uitspraak over reconventionele vordering is mogelijk

HvJ EU - CJUE 5 mei 2022, IEFBE 3450; ECLI:EU:C:2022:366 (KP tegen Gemeinde Bodman-Ludwigshafen), https://ie-forum.be/artikelen/hvj-eu-conclusie-a-g-uitspraak-over-reconventionele-vordering-is-mogelijk

HvJ EU Conclusie A-G 5 mei 2022, IEF 20715, RB 3654, IEFbe 3450; ECLI:EU:C:2022:366 (KP tegen Gemeinde Bodman-Ludwigshafen) In september 2018 heeft Gemeinde Bodman-Ludwigshafen reclame gemaakt voor het plukken en proeven van appels in het kader van een rit met een aanhangwagen van een tractor die bestemd is voor de appeloogst, een "Apfelzügle". De term "Apfelzügle" is tevens een ingeschreven Uniewoordmerk van KP. KP is vervolgens naar de Duitse rechter gegaan in verband met het gebruik van diens merk in het reclamespotje van de Gemeinde Bodman-Ludgwigshafen. Vervolgens staat de vraag centraal binnen de procedure of de rechtbank nog bevoegd is om uitspraak te doen over de reconventionele vordering tot nietigverklaring van het merk, nadat de houder van dat merk de oorspronkelijke hoofdvordering wegens inbreuk heeft ingetrokken. De A-G concludeert dat dit mogelijk zou moeten zijn in het licht van art. 124 onder d en art. 128 van verordening 2017/1001.

IEFBE 3449

Ingezonden door Maurits van Beusekom en Rutger Stoop, Brinkhof.

Oppositie tegen merkaanvrage alsnog toegewezen

Benelux Gerechtshof - Cour Benelux 13 mei 2022, IEFBE 3449; (Cobo tegen EMS), https://ie-forum.be/artikelen/oppositie-tegen-merkaanvrage-alsnog-toegewezen

BenGH 13 mei 2022, IEF 20714, IEFbe 3449; C 2021/1 (Cobo tegen EMS) Cobo heeft zowel het Uniewoordmerk 'COBO' als het woordbeeldmerk ingediend voor de klassen 9, 11 en 12. Zij stelt daarmee oppositie in tegen de aanvraag van Electric Mobility Systems (EMS) voor het woordmerk Cobi. Het BBIE heeft in eerste instantie bij beslissing de oppositie van Cobo afgewezen, aangezien Cobo het gebruik van diens eigen merk in de relevante periode en territoir niet voldoende had aangetoond. Het Benelux-Gerechtshof oordeelde dat hier wel degelijk sprake van is, waardoor vervolgens gekeken kan worden of het aangevraagde teken verwarring veroorzaakt in vergelijking met het ingeschreven merk van Cobo. Het Benelux-Gerechtshof oordeelt bevestigend en alle merkaanvragen van Cobi dienen te worden geweigerd ten aanzien van de aangevraagde waren. Centraal staat dat het aangevraagde merk voor dezelfde klassen wordt aangevraagd, als die van Cobo, waardoor niet alleen een vrij hoge mate van soortgelijkheid, maar tevens verwarringsgevaar te duchten is.

IEFBE 3447

HvJ EU conclusie A-G: nadere uitleg Bristol-Myers Squibb

HvJ EU - CJUE 12 mei 2022, IEFBE 3447; ECLI:EU:C:2022:387 (SodaStream tegen MySoda Oy), https://ie-forum.be/artikelen/hvj-eu-conclusie-a-g-nadere-uitleg-bristol-myers-squibb

HvJ EU conclusie A-G 12 mei 2022, IEF 20712, IEFbe 3447; ECLI:EU:C:2022:387 (SodaStream tegen MySoda Oy) SodaStream is een internationaal bedrijf dat zich richt op de verkoop van bruiswaterapparaten. Bij deze apparaten hoort een navulbare CO2-fles waarop het merk van SodaStream of Sodaclub is gegraveerd. Ook is een etiket met het merk op de hervulbare fles geplakt. MySoda Oy plakt na het hervullen van de fles een eigen etiket op de eerder besproken flessen. Hierbij is het etiket van SodaStream niet meer te zien, maar de gravering van het merk in de hals nog wel. SodaStream stapt vervolgens naar de Finse rechter waarna er vier vragen worden geformuleerd voor het Hof, [IEF 20010]. Met de eerste, tweede en vierde vraag concludeert de A-G dat gevraagd wordt om het arrest Bristol-Myers Squibb e.a. nader te preciseren gelet op de omstandigheid dat Sodastream zich tegen de handelswijze van MySoda oy kan verzetten. Met de derde en laatste vraag staat centraal of het verwijderen van het etiket van een ander, om vervolgens je eigen etiket erop te plakken, de functie van het merk ondermijnt. In het bijzonder wordt gedoeld op de herkomstfunctie van een merk.

IEFBE 3427

Uitspraak ingezonden door Anthony Van der Planken, Van Innis & Delareu.

Ongerechtvaardigd voordeel trekken uit reputatie van ander

EUIPO - BHIM - OHMI 30 mrt 2022, IEFBE 3427; (Kipling), https://ie-forum.be/artikelen/ongerechtvaardigd-voordeel-trekken-uit-reputatie-van-ander

EUIPO 30 maart 2022, IEF 20673, IEFbe 3427; C 50 577(Kipling) Volgens het EUIPO trekt het betwiste merk voor klasse 18 handtassen ongerechtvaardigd voordeel uit de reputatie van het eerder ingeschreven merk Kipling. Het betwiste merk lijkt volgens het EUIPO te veel op het ingeschreven merk van Kipling, waardoor deze ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het onderscheidende vermogen en de naamsbekendheid van het Kipling merk. Het algemeen publiek zal hierbij, aldus het EUIPO, ook een link leggen tussen het ingeschreven en het betwiste merk. Hierdoor werd de merkinschrijving voor klasse 18 afgewezen. De klasse 35 inschrijving blijft daarentegen intact.

IEFBE 3425

Uitspraak ingezonden door Jorn Torenbosch, Universiteit Utrecht en KLOS c.s.

Q-Music overtreedt co-existentie overeenkomst

Nederlandse jurisprudentie - Jurisprudence néerlandaise 19 apr 2022, IEFBE 3425; ECLI:NL:RBAMS:2022:2083 (Q-Dance tegen Q-Music), https://ie-forum.be/artikelen/q-music-overtreedt-co-existentie-overeenkomst

Vzr. Rb Amsterdam 19 april 2022, IEF 20669, IEFbe 3425; ECLI:NL:RBAMS:2022:2083 (Q-Dance tegen Q-Music) Q-Dance organiseert in Nederland muziekfestivals en -evenementen. Hiervoor heeft Q-Dance het woordmerk Q-Dance als Beneluxmerk gedeponeerd. Q-Music exploiteert een commerciële radio-omroep die uitzendt onder de naam Q-Music. Partijen hebben een co-existentie overeenkomst gesloten. Zij spraken hiermee af dat partijen hun respectievelijke activiteiten naast elkaar in dezelfde landen kunnen uitvoeren op zodanige wijze dat het voor het publiek zo duidelijk mogelijk is dat partijen niet aan elkaar gelieerd zijn. Ze spraken ook af dat partijen niet rechtstreeks met elkaar in concurrentie treden.

IEFBE 3409

Advocaat is niet onafhankelijk

HvJ EU - CJUE 24 mrt 2022, IEFBE 3409; ECLI:EU:C:2022:218 (PJ en PC tegen EUIPO), https://ie-forum.be/artikelen/advocaat-is-niet-onafhankelijk

HvJ EU 24 maart 2022, IEF 20623, IEFbe 3409; ECLI:EU:C:2022:218 (PJ en PC tegen EUIPO) PJ was houder van het Uniewoordmerk Erdmann & Rossi. Nadat Erdmann & Rossi GmbH een vordering tot nietigverklaring had ingesteld, verklaarde het EUIPO het merk nietig. PJ heeft bij het Gerecht beroep tot nietigverklaring van deze beslissing ingesteld. Het inleidend verzoekschrift was ondertekend door een advocaat. PJ bleek medeoprichter en een van de twee vennoten van het advocatenkantoor dat hij had gemachtigd om hem te vertegenwoordigen via de advocaat, die voor rekening van dit kantoor optrad. Het Gerecht heeft het beroep niet-ontvankelijk verklaard, omdat het inleidend verzoekschrift dus niet door een onafhankelijke advocaat was ondertekend.

IEFBE 3404

Uitspraak ingezonden door Kristof Neefs, Inteo.

Merkinschrijving van verpakking

Hoven van Beroep - Cours d'Appel 14 mrt 2022, IEFBE 3404; (Laboratoire de la Mer en Omega Pharma tegen Febelco, Axone Pharma en Ceres Pharma), https://ie-forum.be/artikelen/merkinschrijving-van-verpakking

Hof van beroep Gent 14 maart 2022, IEF 20609, IEFbe 3404; 2020/AR/1633 (Laboratoire de la Mer en Omega Pharma tegen Febelco, Axone Pharma en Ceres Pharma) Laboratoire de la Mer is de fabrikant van de Physiomer neussprays met zeewater. Omega Pharma verdeelt het product. Febelco lanceerde in 2019 een neusspray die zeewater bevat onder de merknaam Febelcare Physio. Ceres Pharma levert dat product aan Febelco. Laboratoire de la Mer en Omega Pharma stelden een vordering in tegen Febelco. Zij voeren aan dat de verpakking van Febelcare Physio een verwarringwekkende en parasitaire kopie is van de verpakking van Physiomer. Ceres Pharma deponeerde de opmaak van de verpakking van Physiomer bij wijze van experiment als Beneluxmerk. Het Benelux Bureau aanvaardde het depot op absolute gronden.

IEFBE 3403

Prejudiciële vragen over licentieverstrekking door merkhouders

Overig - Autres 4 jan 2022, IEFBE 3403; (Legea), https://ie-forum.be/artikelen/prejudici-le-vragen-over-licentieverstrekking-door-merkhouders

Corte suprema di cassazione (Italië) 4 januari 2022, IEF 20606, IEFbe 3403; C-686/21 (Legea) via MinBuza. Alle vier de houders van het nationale en gemeenschapsmerk Legea hebben een exclusieve licentie voor het gebruik van dit merk verleend aan Legea S.r.l.. Jaren later heeft alleen medehouder VW te kennen gegeven de licentie voor het gebruik van het merk niet te willen laten voortduren. Ondanks deze niet-instemming is Legea S.r.l. het merk blijven gebruiken. De rechter in eerste aanleg oordeelt dat het gebruik na de niet-instemming van VW onrechtmatig was. De rechter in tweede aanleg is het hier niet mee eens. Hij oordeelt dat het merkgebruik ook na de niet-instemming rechtmatig was, omdat de meerderheid van de gezamenlijke merkhouders na die datum met een dergelijk gebruik had ingestemd. VW heeft tegen dit arrest cassatieberoep ingesteld.
Prejudiciële vragen: