DOSSIERS
Alle dossiers

Domeinnaamrecht - Noms de domaine  

IEFBE 3583

Uitspraak ingezonden door Karim Abass, Jurre Reus en Nina Scholten, Houthoff.

Belgische domeinnaam moet aan Marktplaats worden overgedragen

24 nov 2022, IEFBE 3583; (Marktplaatsbelgië.be), https://ie-forum.be/artikelen/belgische-domeinnaam-moet-aan-marktplaats-worden-overgedragen

Cepani 24 november 2022, IEF 21106, IEFbe 3583; 444173 (Marktplaatsbelgië.be) Beslissing van de Derde Beslisser in een domeinnaamgeschil over de domeinnaam Marktplaatsbelgie.be. Geoordeeld wordt onder meer dat de domeinnaam zodanig overeenstemt met het merk MARKTPLAATS dat er verwarring kan ontstaan. Ook kan de domeinnaamhouder rechten of legitieme belangen op de domeinnaam laten gelden. Daarnaast heeft de klager voldoende aannemelijk gemaakt dat de domeinnaamhouder de domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd. De domeinnaam moet aan Marktplaats worden overgedragen.
Zie ook de vrijwel gelijktijdig ingediende klacht over Marktplaatsnederland.nl [IEF 21051].

IEFBE 3552

Uitspraak ingezonden door Hein-Piet van Boxel, Novagraaf.
 

Vordering tot overdracht mambo-beach.info wordt niet toegewezen

14 sep 2022, IEFBE 3552; (Cordelco), https://ie-forum.be/artikelen/vordering-tot-overdracht-mambo-beach-info-wordt-niet-toegewezen

WIPO 14 september 2022, IEF 20997, IT 4101, IEFbe 3552; D2022-2554 (Cordelco) De houder van de domeinnaam had aan deze domeinnaam een website gekoppeld met informatie over het op Curaçao gelegen Mambo Beach en omliggende faciliteiten zoals, hotels, beachclubs en restaurants. Klaagster, exploitant van het winkelcentrum MAMBO BEACH, vroeg om overdracht van de domeinnaam omdat volgens haar de officiële naam van het strand Seaquarium Beach is, maar dat juist door haar inspanningen het strand ook bekend kwam te staan als Mambo Beach. De klacht wordt afgewezen omdat de domeinnaamhouder een gerechtvaardigd belang had te verwijzen naar de geografische locatie Mambo Beach, omdat deze ook als zodanig voorkomt in de Lonely Planet en Google Maps. En daarom is er ook geen sprake van kwade trouw bij de registratie en/of het gebruik. Partijen hadden nadere submissions ingediend, maar deze worden niet toegelaten. Het uitgangspunt in de WIPO-procedure is een enkele schriftelijke ronde en klaagster had het verweer van de domeinnaamhouder kunnen voorzien.

IEFBE 3077

Uitspraak ingezonden door Andreas Reygaert, Altius.

Houder Wafelland kan zich verzetten tegen jonger merk Wafelland.be

7 mei 2020, IEFBE 3077; https://ie-forum.be/artikelen/houder-wafelland-kan-zich-verzetten-tegen-jonger-merk-wafelland-be

Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel 7 mei 2020, IEFbe 3077; A/19/01442 (Wafelland tegen Wafelland.be) Op 1 maart 2007 werd een feitelijke vereniging opgericht met als doel de uitbating van een handel in het verdelen van wafels en andere suikerwaren ten behoeve van organisaties zoals scholen, jeugdverenigingen, sportclubs en andere verenigingen die benefietacties organiseren. De feitelijke vereniging "Wafelland" werd ingeschreven in de Belgische Kruispuntbank voor Ondernemingen. De domeinnaam wafelland.be werd op 15 januari 2007 geregistreerd. De handelszaak werd van bij aanvang uitgebaat onder de handelsnaam "Wafelland", zoals blijkt uit een afleveringsbon.

IEFBE 2887

Uitspraak ingezonden door Bart Van Besien, Finnian & Columba

Domeinnaam brandweer.be is wederrechtelijk geregisteerd

Gent - Gand 8 apr 2019, IEFBE 2887; (Belgische Staat tegen Brandweer ivzw), https://ie-forum.be/artikelen/domeinnaam-brandweer-be-is-wederrechtelijk-geregisteerd

Hof van Beroep Gent 8 april 2019 2018/RK/2 (Belgische Staat tegen Brandweer ivzw) Domeinnaamrecht. De Belgische Staat startte in 2017 een procedure om de domeinnaam brandweer.be  te verkrijgen. Deze domeinnaam was sinds 2008 in handen van een organisatie die zichzelf bestempelde als een 'private brandweerdienst met publieke dienstverlening' en later als een 'ivzw van publiek recht'. De procedure was gebaseerd op de artikelen XVII.23 WER en XII.22-23 WER (dus geen arbitrage via Cepani, IEFbe 2562). Brandweer ivzw heeft de domeinnaam brandweer.be wederrechtelijk geregisteerd. Overdracht aan de Belgische Staat wordt bevolen.

IEFBE 2807

Conclusie AG: beperk verwijderingen koppelingen die exploitanten van zoekmachine moeten uitvoeren tot niveau EU

HvJ EU - CJUE 10 jan 2019, IEFBE 2807; ECLI:EU:C:2019:15 (Google tegen CNIL), https://ie-forum.be/artikelen/conclusie-ag-beperk-verwijderingen-koppelingen-die-exploitanten-van-zoekmachine-moeten-uitvoeren-tot

Conclusie AG 10 januari 2019, IT 2705; IEF 18190; IEFbe 2807; C-507/17; ECLI:EU:C:2019:15 (Google tegen CNIL) Privacy. Domeinnaamrecht. Via het persbericht. AG Szpunar stelt het Hof voor om vast te stellen dat de exploitant van een zoekmachine bij inwilliging van een verzoek tot verwijdering van koppelingen niet verplicht is om deze verwijdering toe te passen op alle domeinnamen van zijn zoekmachine zodat de betrokken koppelingen niet langer verschijnen ongeacht de plaats van waaruit de zoekopdracht op de naam van de indiener van het verzoek wordt uitgevoerd. Daarentegen benadrukt de advocaat-generaal dat zodra een recht op verwijdering van koppelingen binnen de Unie is vastgesteld, de exploitant van een zoekmachine alle mogelijke maatregelen moet nemen om te zorgen voor een doeltreffende en volledige verwijdering van de koppelingen binnen het grondgebied van de Europese Unie, ook via de techniek van „geoblocking”, vanaf een IP-adres dat wordt geacht zich te bevinden in een van de lidstaten, ongeacht de domeinnaam die wordt ingevoerd door de internetgebruiker die de zoekopdracht uitvoert. Lees verder.

IEFBE 2724

Stakingsvordering wordt afgewezen vanwege het banaal en beschrijvend karakter van het woord videocrew

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 2 mrt 2017, IEFBE 2724; (Videocrew tegen WISA), https://ie-forum.be/artikelen/stakingsvordering-wordt-afgewezen-vanwege-het-banaal-en-beschrijvend-karakter-van-het-woord-videocre

Voorz. Rechtbank van Koophandel Brussel 2 maart 2017, IEFbe 2724 (Videocrew tegen WISA) Handelsnaamrecht. Domeinnaamrecht. Eiser heeft een eenmanszaak actief in de audiovisuele sector onder de handelsnaam Videocrew en domeinnaam videocrew.be. WISA maakt gebruik van domeinnamen brusselsvideocrew.com en .be en van handelsnaam Brussels Video Crew. Eiser vordert staking van het gebruik van de handels- en domeinnaam. Eisende partij is noch de enige noch de eerste die dergelijke diensten aanbiedt. Het woord Videocrew is banaal en beschrijvend in de audiovisuele sector. Dit woord op zichzelf kan dan ook niet gebruikt worden om een vennootschap binnen deze sector te onderscheiden van een andere. Eisende partij mag het gebruik van dit woord als handelsnaam en/of domeinnaam niet monopoliseren. Gezien het banaal en beschrijvend karakter van het woord videocrew sluit de toevoeging van het woord Brussel zowel de visuele als de fonetische gelijkenis met het geïsoleerde beschrijvende woorden videocrew uit. Er is geen sprake van verwarringsgevaar. De stakingsvordering wordt afgewezen.

IEFBE 2718

Weddingplanner van Great Weddings.vlaanderen maakt inbreuk op handel- en domeinnaam Great Weddings.be

Antwerpen - Anvers 20 apr 2017, IEFBE 2718; (Apellante tegen Suc6), https://ie-forum.be/artikelen/weddingplanner-van-great-weddings-vlaanderen-maakt-inbreuk-op-handel-en-domeinnaam-great-weddings-be

Hof van beroep Antwerpen 20 april 2017, IEFbe 2718 (Appellante tegen Suc6) Handelsnaamrecht. Domeinnaamrecht. SUC6 is een evenementenbureau en heeft in het kader van de organisatie van trouwfeesten een nieuw concept bedacht: 'Great Weddings'. Appellante en Suc6 werkten samen. Suc6 stelt dat appellante op den duur in eigen naam trouwfeesten is gaan organiseren met handelsnaam 'Great Weddings' met de website met domeinnaam www.greatweddings.vlaanderen. Suc6 vordert bij de rechtbank [IEFbe 2271] overdracht van de website greatweddings.be en om gebruik van benaming te staken. De vordering wordt toegewezen omdat Suc6 nooit de handelsnaam heeft overgedragen aan appellante. Daarna veranderde appellante de handelsnaam van Great Weddings naar Grand Weddings. In hoger beroep vordert de appellante dat het stakingsverbod opgeven moet worden. Er wordt gebruik gemaakt van een identieke handelsnaam, de aard van de activiteiten is identiek, namelijk het organiseren van huwelijksfeesten en de activiteiten worden beide uitgevoerd in Limburg. De loutere toevoeging 'Vlaanderen' aan de domeinnaam neemt het verwarringsgevaar niet weg. De vordering wordt afgewezen en het vonnis van 27 mei 2016 wordt bevestigd.

IEFBE 2395

Vragen aan HvJEU over collectief beheer merkenrechten en over IP-adressen als dienst onder de Richtlijn Elektronische Handel

HvJ EU - CJUE 28 aug 2017, IEFBE 2395; C-521/17 (SNB-REACT), https://ie-forum.be/artikelen/vragen-aan-hvjeu-over-collectief-beheer-merkenrechten-en-over-ip-adressen-als-dienst-onder-de-richtl

Prejudicieel gestelde vragen aan HvJEU 28 augustus 2017, IEF 17225; IEFbe 2395; IT2389; C-521/17 (SNB-REACT). Merkenrecht. Domeinnaamrecht. Via MinBuZa: Verzoekster (SNB-REACT) heeft op 13.02.2014 bij de rechter in eerste aanleg een vordering tegen verweerder (Deepak Mehta) ingesteld tot beëindiging van de inbreuk op merkrechten en tot schadevergoeding. Verzoekster is een instantie voor de vertegenwoordiging van merkhouders en vertegenwoordigt tien merkhouders. Verweerder heeft websites op zijn naam geregistreerd, waarop onlinewinkels onrechtmatig goederen te koop aanbieden die zijn voorzien van met merken identieke tekens. Bovendien bevatten enkele van de door verweerder geregistreerde domeinnamen tekens die identiek zijn met ingeschreven merken. Verzoekster heeft in de procedure betoogd dat de door haar genoemde websites allemaal in de aan verweerder toegewezen IP-gebieden zijn geregistreerd en dat verweerder houder van deze IP-adressen is. Verweerder betwist de vordering. Hij heeft geen enkele van de door verzoekster genoemde domeinnamen geregistreerd. Hij was vroeger enkel houder van de IP-adressen. Een IP-adres en een domeinnaam moeten evenwel van elkaar worden onderscheiden. De rechter in eerste aanleg heeft bij vonnis van 27 oktober 2016 de vordering in haar geheel afgewezen. Verzoekster betwist in hoger beroep het vonnis van de rechter in eerste aanleg, voor zover hij de vordering heeft afgewezen. Volgens verzoekster heeft de rechter in eerste aanleg ten onrechte beslist dat zij niet bevoegd was om een vordering in te stellen wegens een inbreuk op de rechten van merkhouders. 

IEFBE 2389

Naast pornografische tekst en beelden, een copyright notice brouwerijhaacht.be doet sterk kwader trouw vermoeden

CEPANI 19 okt 2017, IEFBE 2389; case no. 44435 (brouwerijhaacht.be), https://ie-forum.be/artikelen/naast-pornografische-tekst-en-beelden-een-copyright-notice-brouwerijhaacht-be-doet-sterk-kwader-trou

CEPINA 19 oktober 2017, case no. 44435 (brouwerijhaacht.be) Brouwerijhaacht.be is op 27 maart 2017 geregistreerd door Gelske Jongerden. Brouwerij Haacht is de op drie na grootste (en bekende) bierbrouwerij in België en actief sinds 1975 en houdster van woordmerk HAACHT. "This  website contains  texts and  images  of  an  explicit pornographic nature. Besides the  pornographic  texts  and  images,  the  sole  text  on  the website is merely a copyright notice “© brouwerijhaacht.be” at the bottom." Licensee did not submit a response. Non-response is indeed indicative of a lack of interests inconsistent with an attitude of ownership and a belief in the lawfulness of one’s own rights. It is appropriate for the Third-Party Decider to infer  a prima  facie-case  of  bad-faith registration. Having a pornographic website related to the Domain Name can tarnish the distinctiveness and reputation of the Complainant's rights and business generally.

IEFBE 2326

Uitspraak ingezonden door Pierre-Yves Thoumsin en Emmanuel van Melkebeke, JVM.

Acht domeinnamen moeten worden overgedragen bij gebrek aan legitiem belang

Antwerpen(afd. Antwerpen) - Anvers(div. Anvers) 10 mei 2017, IEFBE 2326; (Boogybook.com tegen De Beukelaer), https://ie-forum.be/artikelen/acht-domeinnamen-moeten-worden-overgedragen-bij-gebrek-aan-legitiem-belang

Vzr. Rechtbank van Koophandel Antwerpen 10 mei 2017, IEFbe 2326 (Boogybook.com tegen De Beukelaer) Wederrechtelijke registratie van domeinnamen. Partijen zijn in gesprek geweest over een samenwerking in fotoboeken. Afgesproken is dat Boogybook.com het online-gedeelte op zich zou nemen en De Beukelaer de fysieke verspreiding. De Beukelaer liet daarom acht domeinnamen registreren (boogybook.xx en boogyfotobook.xx, telkens .be, .lu, .fr en .uk). De samenwerking tussen partijen is er niet gekomen en Boogybook.com stelt dat de domeinnaamregistratie onrechtmatig is en dat zij aanspraak maakt op de overdracht ervan. De vordering wordt gegrond verklaard. Nu er van samenwerking geen sprake meer is heeft De Beukelaer niet langer een legitiem belang om de domeinnamen te houden. In de mate waarin zij zelfs buitensporige kosten aanrekent verbonden met de registratie van de domeinnamen (€883,80 voor acht domeinnamen), moet worden beschouwd dat zij tracht hier een ongerechtvaardigd voordeel uit te trekken. De rechtbank veroordeelt De Beukelaer tot overdracht van de acht domeinnamen aan Boogybook.com.