Gepubliceerd op dinsdag 15 augustus 2023
IEFBE 3686
||
5 mei 2023
5 mei 2023, IEFBE 3686; (POLLOGEN/LA Poppe en i-learning VZW), https://ie-forum.be/artikelen/toestel-en-gui-van-pollogen-niet-auteursrechtelijk-beschermd

Uitspraak ingezonden door Michaël De Vroey, Simontbraun.

Toestel en GUI van Pollogen niet auteursrechtelijk beschermd

Ondernemingsrechtbank Brussel 5 mei 2023, IEF 21612, IEF-Be 3686 (POLLOGEN/LA Poppe en i-Learning) In dit kort geding oordeelt de ondernemingsrechtbank Brussel over het beroep op auteursrechtelijke bescherming dat door Pollogen wordt gedaan. Pollogen bevindt zich in een geschil met LA Poppe en i-Learning, een stichting die door LA Poppe wordt gevoerd. Zowel Pollogen als LA Poppe zijn actief in de handel van schoonheidsproducten. Op de site van LA Poppe wordt een machine verkocht die voor behandeling van de huid wordt gebruikt, onder de naam ‘Oxygen+’. Deze machine maakt volgens Pollogen inbreuk op haar auteursrecht, nu zij al eerder een soortgelijke machine verkocht, onder de naam ‘Geneo’. De 'graphical user interfaces’ (hierna: de GUI) komen namelijk sterk overeen. Pollogen vordert staking van de verkoop door LA Poppe. Deze geeft daar geen gehoor aan. Na een tijdje stapt Pollogen naar de rechter en vordert zij staking van de verkoop, met de stelling dat deze verkoop inbreuk maakt op haar auteursrechten op de machine.

LA Poppe en i-Learning betwisten dat er een auteursrecht op de toestellen rust. Het is aan Pollogen om te bewijzen dat het toestel en de GUI voldoen aan de eis dat een werk een eigen intellectuele schepping van de auteur moet zijn. Daarvan is onder meer sprake als de auteur bij het maken van het werk zijn creatieve bekwaamheden tot uiting heeft kunnen brengen door het maken van vrije en creatieve keuzes. Daarnaast wordt benadrukt dat cumulatie tussen model- en auteursrechtelijke bescherming mogelijk is, maar dat de rechter er zich voor moet hoeden dat er via het auteursrecht buitensporige bescherming wordt verleend aan modellen die niet (langer) modelrechtelijk beschermd zijn. 

De stakingsrechter stelt dat Pollogen niet heeft kunnen bewijzen dat er auteursrechtelijke bescherming op het toestel en de interface rust, nu zij geen stukken in het geding heeft gebracht die aangeven op welke wijze het toestel is ontstaan. Hierdoor is niet duidelijk geworden welke keuzes de auteur, die ook niet geïdentificeerd kon worden, heeft gemaakt in de totstandkoming van het werk of de mate waarin deze auteur zijn stempel op het ontwerp heeft kunnen drukken. Dezelfde overwegingen gelden voor de GUI. Hierdoor heeft Pollogen niet voldaan aan haar bewijslast. De auteursrechtelijke vorderingen worden afgewezen. 

41. De vraag rijst hoe Pollogen in deze zaak denkt aan de op haar rustende bewijslast voldaan te hebben. Er liggen geen stukken voor die wijzen op een creatie van een toestel door Pollogen of zelfs in opdracht van Pollogen of zelfs op de mate waarin de auteur zijn stempel heeft kunnen drukken op het ontwerp. Er is geen begin van ontwerp op papier of elektronisch ter beschikking van de rechtbank gesteld. Dit bewijs kan nochtans niet zo moeilijk geweest zijn om te leveren nu de gemandateerde van Pollogen aanvankelijk (Amerikaanse) octrooirechten inriep waardoor de stukken inzake ontwerp, wanneer die er geweest zouden zijn in het kader van de uitvinding, gemakkelijk voorgelegd hadden moeten kunnen worden. 

42. Dezelfde overwegingen gelden voor de GUI. OP geen enkele manier toont Pollogen aan dat de banalae vormen uit de GUI zouden leiden tot een originele concretisering van een welbepaald ontwerp waarbij de auteur, die niet geïdentificeerd is. net tot dat resultaat kwam.