Gepubliceerd op dinsdag 22 november 2022
IEFBE 3581
HvJ EU - CJUE ||
23 aug 2022
HvJ EU - CJUE 23 aug 2022, IEFBE 3581; (IFPI Tsjechië), https://ie-forum.be/artikelen/prejudiciele-vragen-over-aansprakelijkheid-hostdienst

Prejudiciële vragen over aansprakelijkheid hostdienst

Vrchní soud v Praze (Tsjechië) 23 augustus 2022, IEF 21104, IEFbe 3581; C-470/22 (IFPI Tsjechië) Prejudiciële vragen. Via MinBuza. Cassatie, gesteld door de Vrchní soud v Praze (Hooggerechtshof van Tsjechië). IFPI Tsjechië vertegenwoordigt de rechten van de Tsjechische muziekindustrie. De diensten van verweersters stellen eindgebruikers in staat om bestanden te uploaden, te zoeken en te downloaden. Op hun sites kunnen de bestanden van nationale en internationale artiesten die door IFPI Tsjechië worden vertegenwoordigd, worden gedownload. In haar verzoekschrift vordert IFPI Tsjecië bescherming tegen de vermeende oneerlijke mededinging van verweersters, die niet alleen mogelijkheden voor de opslag van bestanden, maar ook een zoekmachinedienst op hun websites aanbieden, waarbij zij hun gebruikers door middel van financiële vergoedingen aanmoedigen om bestanden te uploaden die onwettige inhoud bevatten en een inbreuk vormen op het intellectuele-eigendomsrecht van artiesten. 

Verweersters stellen daarentegen dat zij de geüploade bestanden geenszins doelbewust bewerken, maar enkel zo nodig eventuele technische problemen oplossen of ad hoc bestanden die in strijd zijn met de servicevoorwaarden verwijderen. Hun dienst voor de opslag van informatie van gebruikers is een bemiddelingsdienst in de zin van § 5 van wet nr. 480/2004, die steunt op de ongeëvenaarde upload- en downloadsnelheid, en is geen illegaal alternatief voor de online verkoop van muziek. Bovendien stellen verweersters dat zij niet met verzoekster concurreren.

Prejudiciële vragen:

1) Is het in overeenstemming met de geest en het doel van richtlijn 2000/31/EG [van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt] om artikel 14, lid 1, ervan aldus uit te leggen dat de aansprakelijkheid van de aanbieder van een „host”-dienst voor de inhoud van de opgeslagen informatie, mede de aansprakelijkheid omvat voor de wijze waarop de dienst wordt verricht?

2) Is het in overeenstemming met de geest en het doel van richtlijn 2000/31 om artikel 14, lid 1, ervan aldus uit te leggen dat de in die bepaling neergelegde regels voor de beperking van de aansprakelijkheid van de aanbieder van een „host”-dienst, de privaatrechtelijke aansprakelijkheid van die aanbieder voor de keuze van een bepaald businessmodel voor de verrichting van die dienst niet kunnen uitsluiten, zelfs indien door dat model mogelijkerwijs profijt wordt getrokken van een inbreuk op het auteursrecht?

3) Is de vrijstelling van aansprakelijkheid van artikel 14, lid 1, van richtlijn 2000/31 ook van toepassing op de aansprakelijkheid van de aanbieder van een „host”-dienst die mede een zoekmachine voor het opzoeken van de opgeslagen informatie omvat, voor de wijze waarop deze wordt aangeboden, indien die wijze de afnemer van de dienst ertoe aanzet de informatie op te slaan zonder toestemming van de auteursrechthebbenden, maar zonder de actieve deelname van de dienstaanbieder aan de inbreuk op het auteursrecht?