Gepubliceerd op dinsdag 25 juni 2024
IEFBE 3749
Gerecht EU - Tribunal UE ||
5 jun 2024
Gerecht EU - Tribunal UE 5 jun 2024, IEFBE 3749; ECLI:EU:T:2024:360 (Supermac’s tegen McDonald’s), https://ie-forum.be/artikelen/gedeeltelijke-nietigverklaring-van-het-besluit-van-de-kamer-van-beroep-over-het-big-mac-merk

Gedeeltelijke nietigverklaring van het besluit van de Kamer van Beroep over het BIG MAC-merk

Gerecht EU 5 juni 2024, IEF 22107, IEFbe 3749; ECLI:EU:T:2024:360 (Supermac’s tegen McDonald’s). Supermac’s heeft op 11 april 2017 een verzoek tot vervallenverklaring ingediend bij EUIPO voor het handelsmerk BIG MAC. Het verzoek tot vervallenverklaring was gebaseerd op artikel 51(1)(a) van Verordening nr. 207/2009, vanwege gebrek aan normaal gebruik.  De afdeling verklaarde in 2019 het handelsmerk vervallen met betrekking tot alle aangevochten goederen en diensten. Hiertegen ging McDonald’s, eigenaar van het BIG MAC-merk, in beroep. De Kamer van Beroep vernietigde de beslissing van de Nietigverklaringsafdeling voor bepaalde goederen en diensten, maar handhaafde deze voor andere. Supermac heeft bij het Gerecht beroep ingesteld tegen deze beslissing, met uitzondering van de vaststelling van normaal gebruik van het BIC MAC-merk voor ‘vleessandwiches’ (klasse 30). Het Gerecht heeft het beroep gedeeltelijk toegewezen en de beslissing van de Kamer van Beroep vernietigd met betrekking tot ‘kipsandwiches’ in de klassen 29 en 30, en ‘voedingsmiddelen met gevogelte’ in de klasse de 29 en de diensten in klasse 42. 

Verzoekster voert eerst aan dat ‘vleessandwiches’ en ’kipsandwiches’ ten onrechte zijn geregistreerd in de klassen 29 en 30. Dit onderdeel acht het Gerecht ongegrond. Wel slaagt het tweede onderdeel. Verzoekster klaagt dat er geen sprake is van normaal gebruik van het betwiste Merk in verband met ‘kipsandwiches’. Tot dit oordeel is het Gerecht gekomen na een beoordeling over het legitieme gebruik door McDonalds van het bestreden Merk in de categorie ‘kipsandwiches’. Ondanks de overlegde bewijsstukken (posters, menubord, tv-commercials en het Facebook account van McDonald’s) is het Gerecht van mening dat dit niet de omvang van het gebruik weergeeft en er geen sprake is van vastgesteld normaal gebruik. In het derde onderdeel buigt het Gerecht zich over de vraag of het vastgestelde gebruik van het Merk in de categorie ‘vleessandwiches’ met zich meebrengt dat dit eveneens gebruik vormt voor de bredere categorie ‘voedingsmiddelen bereid uit vleesproducten’. Dit hangt af van het beoogde gebruik of doel volgens het Gerecht, hetgeen bij goederen ‘uit vleesproducten bereide voedingsmiddelen’ en ‘vleessandwiches’ het geval is - beide zijn bedoeld om gegeten te worden. Dit onderdeel, en alle overige onderdelen worden verworpen.

40. Dit bewijsmateriaal, dat neerkomt op afdrukken van reclameposters, screenshots van een televisiereclame die in 2016 in Frankrijk werd uitgezonden en screenshots van het Facebook-account van McDonald's France in 2016, maakt het niet mogelijk vast te stellen in welke hoeveelheden en met welke regelmaat en herhaling werden de betrokken goederen gedistribueerd. Dit bewijsmateriaal op zichzelf kan dus niet volstaan ​​om vast te stellen dat het commerciële gebruik van het litigieuze merk in verband met „broodjes kip” reëel was.

41. Bovendien bevatten deze documenten, anders dan het EUIPO en interveniënte in hun schriftelijke opmerkingen beweren, geen enkele indicatie over de prijzen waartegen deze goederen op de markt zijn gebracht.

42. Ook de verklaring van een van de werknemers van interveniënte (bijlage 17 bij het dossier van het EUIPO) bevat geen specifieke informatie over de verkoopcijfers die het betwiste merk heeft behaald met betrekking tot „broodjes kip”. De ingediende gegevens zijn slechts ruwe gegevens, die niet zijn uitgesplitst naar de goederen, over de verkoop van 'Big Mac' in Frankrijk tussen 2013 en 2017.