Gepubliceerd op dinsdag 29 augustus 2023
IEFBE 3688
Overige buitenlandse jurisprudentie - Autres decisions étrangères ||
18 aug 2023
Overige buitenlandse jurisprudentie - Autres decisions étrangères 18 aug 2023, IEFBE 3688; (Thaler v. Perlmutter), https://ie-forum.be/artikelen/amerikaanse-federale-rechter-menselijke-betrokkenheid-vereist-voor-auteursrecht

Amerikaanse federale rechter: Menselijke betrokkenheid vereist voor auteursrecht

United States District Judge 18 augustus 2023, IEF 21641, IEFbe 3688 (Thaler v. Perlmutter) Artificial intelligence nieuws uit de Verenigde Staten: In de zaak Thaler v. Perlmutter doet voor het eerst een federale rechter uitspraak over de auteursrechtelijke bescherming van een door AI gemaakt werk. Thaler is de ontwikkelaar van een AI systeem dat ertoe in staat is om visuele kunst te produceren. Dit systeem noemt hij de "Creativity Machine". Het systeem heeft het werk wat hierboven is afgebeeld geproduceerd, genaamd "A Recent Entrance to Paradise". Thaler heeft vervolgens geprobeerd om dit werk te registeren bij het Copyright Office, waarbij hij heeft aangegeven dat de "Creativity Machine" de eigenaar is van het werk. Hierop heeft het Copyright Office de aanvraag afgewezen wegens gebrek aan menselijk makerschap. Ook na een herbeoordeling werd het verzoek van Thaler afgewezen. Tegen deze beslissing komt Thaler in beroep bij de federale rechter.

De rechter erkent dat er nieuwe grenzen in het auteursrecht worden genaderd en dat er sprake is van een vervaging van menselijke creativiteit bij het genereren van werken door middel van AI. Echter benadrukt hij ook dat het auteursrecht niet zo ver dient te strekken dat werken die worden gecreëerd zonder enige vorm van menselijke creativiteit beschermd worden. In deze zaak is het dan eigenlijk vrij duidelijk. Thaler voert immers aan dat het AI systeem "Creativity Machine" moet worden aangemerkt als de maker van het werk, aangezien de machine het werk autonoom had gemaakt en Thaler hier zelf geen rol in speelde. Zijn auteursrechtelijke claim is gebaseerd op het feit dat hij eigenaar is van het systeem. Thaler claimt zelf niet dat hij de maker is van het werk. Op basis van het dossier dat de eiser vanaf het begin van zijn aanvraag tot registratie van het auteursrecht heeft opgesteld, is in deze zaak alleen de vraag aan de orde of een werk dat autonoom door een AI systeem is gegenereerd in aanmerking komt voor auteursrecht. In afwezigheid van enige menselijke betrokkenheid bij de creatie van het werk, is het duidelijk dat het werk "A Recent Entrance to Paradise" niet auteursrechtelijk beschermd wordt.