DOSSIERS
Alle dossiers
Gepubliceerd op vrijdag 10 maart 2023
IEFBE 3625
Overig - Autres ||
30 jan 2023
Overig - Autres 30 jan 2023, IEFBE 3625; (Moncler tegen Mongrel), https://ie-forum.be/artikelen/moncler-tegen-mongrel-of-de-vierpuntige-ster

Uitspraak ingezonden door Michaël De Vroey, Simont Braun

Moncler tegen Mongrel, of de vierpuntige ster

Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel 30 januari 2023, IEF 21293; IEF-be 3625, A/21/03459 (Moncler tegen Mongrel) Moncler Groep (hierna: Moncler) is de eigenaar van het merk ‘Stone Island’ en het bijbehorende windroos logo. Volgens de modeblog ‘Big Brand Boys’ is het merk Stone Island met het windroos logo een van de meest iconische en herkenbare logo’s in de geschiedenis van de mode. Mongrel Fashion (hierna: Mongrel), verweerster, is gespecialiseerd in het ontwerpen en verkopen van herenkleding. Ter versiering van haar waren maakt verweerster sinds 2013 onder meer gebruik van een stervormig teken. Volgens Moncler maakt Mongrel gebruik van een zeer gelijkaardig teken, te weten, een vierpuntige ster. Het gaat om het volgende teken:

Moncler verzoekt de ondernemingsrechtbank om vast te stellen en voor recht te verklaren dat het gebruik van het eerder vernoemde teken inbreuk maakt op de hierboven beschreven merkrechten van Moncler. De merkinbreuk dienen dan ook gestaakt te worden.

De ondernemingsrechtbank oordeelt dat het door Moncler uitgevoerde marktonderzoek over de bekendheid van de merken van Moncler en de associaties van het inbreukmakende teken een zeer sterk bewijs is van de hoge mate van merkbekendheid. Verder adverteert Moncler in mode lookbooks, wordt het merk gedragen door wereldsterren, zoals rapper Drake, muzieksuperster The Weekend en acteur Jason Statham. Voorts oordeelt de rechtbank dat het oudere merk en de inbreukmakende tekens zodanig met elkaar overeen stemmen dat het betrokken publiek bij het zien van het laatste zal denken aan het oudere merk, hetgeen ook onderschreven wordt door het marktonderzoek van Moncler. Daarnaast profiteert het inbreukmakende teken van de bekendheid van het oudere merk.

Het verweer van Mongrel dat het oudere merk niet-toelaatbaar is omdat het oudere merk het embleem van de NAVO nabootst, faalt. Het argument faalt, omdat, zoals Mongrel zelf ook al bevestigt in haar conclusies, het oudere merk ‘een gewone klassieke weergave is van een windroos’. Het betreft dus geen imitatie van het embleem van de NAVO. De rechtbank verklaart de vordering tot staking gegrond. Moncler gaat akkoord met een recyclage waarbij de inbreukmakende kleding van het inbreukmakende teken wordt ontdaan.

31. Gelet op het feit dat het uitgevoerde markonderzoek aan alle bovenstaande criteria voldoet, is het een zeer geloofwaardige bron en sterk bewijs van (een in casu hoge mate van) merkbekendheid. Immers, wat betreft de bekendheid van de Merken van Moncler Groep blijkt uit het onderzoek dat 33% van het relevante doelpubliek het windroos-logo associeert met het kledingmerk ‘Stone Island’. In combinatie met het cirkelvormig logo stijgt de bekendheid naar 48% (en 56% in Nederland).

59. Stone Island is bekend bij en door wereldsterren. Een van de meest in het oog springende vertegenwoordigers van het merk is muzieksuperster Drake, die het merk tegenwoordig bijna uitsluitend lijkt te dragen. Hij liet op maat gemaakte stukken maken voor zijn Boy Meets World-tournee.

63. Wat betreft de overeenstemming tussen de conflicterende tekens volstaat dat het bekende merk en het teken zodanig met elkaar  overeenstemmen dat het betrokken publiek een verband tussen het teken en het merk legt. Er is dus geen gevaar voor verwarring vereist, het gevaar voor associatie volstaat. De Merken en de Inbreukmakende Tekens stemmen zodanig met elkaar overeen dat het betrokken publiek bij het zien van de Inbreukmakende Tekens zal, minstens kan denken aan de Merken. Dit standpunt wordt onderschreven door de resultaten van het in de zomer van 2021 uitgevoerde marktonderzoek.

98. Mongrel Fashion voert aan dat Merk 1 niet-toelaatbaar is omdat het embleem van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, NAVO, nabootst. Zij steunt hiervoor op de artikelen 7.1, sub h) en i) UMVO (juncto artikel 59, sub 1, a) UMVO) en artikel 6ter, 1), a) van het Unieverdrag van Parijs. Dit argument faalt.

108. Merk 1 stelt niet het embleem van de NAVO voor maar wel een windroos, met name ‘een afbeelding van een vierpuntige ster, waarbij elk punt is verdeel in twee driehoekige sectoren die in e lengte zijn uitgestrekt en onderling zijn gespiegeld, waarbij deze afbeelding er uitziet als een windroos’. Mongrel Fashion bevestigt in haar conclusies dat Merk 1 ‘een gewone klassieke weergave is van een windroos’ (aanvullende conclusies Mongrel Fashion, p. 44), en dus geen imitatie van het embleem van de NAVO. Artikel 6ter van het Unieverdrag van Parijs is dan ook niet van toepassing.